Departamentul ME1 – Discipline Preclinice

Discipline
 
Anatomie, Embriologie
Anatomie patologică
Histologie
Biofizică
Biologie celulară și moleculară
Genetică
Medicină legală
Radiologie
Farmacologie
Fiziologie
Fiziopatologie
Microbiologie, virusologie, parazitologie
Medicină de laborator
Epidemiologie
Igienă
Nutriție comunitară și igiena alimentelor
Sănătate publică și management sanitar
Metodologia cercetării
Etică și științe socio-umane
Informatică medicală și biostatistică
Simulare aplicată în medicină