Istoricul Facultății de Medicină Dentară

Începuturile învățământului stomatologic la Târgu Mureș îl regăsim în toamna anului 1945, când Universitatea de Științe Bolyai în limba maghiară își mută facultatea de medicină de la Cluj la Tg-Mureș.

În perioada 1945-1948 activitatea de învățământ stomatologic s-a desfășurat ca specializare în cadrul facultății de medicină generală. Clinica de Stomatologie îl avea la conducere pe prof.dr. Csogor Lajos, în același timp rector al Universității Bolyai, până în 1949. În această perioadă actele administrative care țineau de  învățământul stomatologic au fost semnnate de Feszt Gyorgy ca decan al Facultății de Medicină, iar între 1949-1950 de către prof.dr. Săbădeanu Vasile, decan al Facultății de Sănătate Publică.

În 3 august 1948, reforma învățământului care reorganizează învățământul stomatologic, în cadrul institutelor de medicină și farmacie, este un pas important în evoluția școlii târgumureșene de stomatologie, întrucât prin Decretul 175 din 25 octombrie 1948 al Ministerului Educației semnat de Gh. Vasilichi, ministrul din aceea vreme, se înființează facultăți de stomatologie ca secții ale IMF-urilor în 5 centre din țară: București, Cluj, Iași, Timișoara și Târgu Mureș, cunoscute după 1989 ca „facultăți tradiționale”. În 1950-1951 a figurat ca decan pentru învățământul stomatologic Gundisch Mihaly. În 25 septembrie 1951 este emisă „Hotărârea Ministrului Sănătății privitoare la reprofilarea facultăților IMF-urilor din R.P.R.”, conform căreia rămâneau în țară doar două facultăți de stomatologie, la Cluj și la București. Studenții de la Târgu Mureș sunt mutați la Cluj și acesta este motivul pentru care până în 1965 nu a mai fost posibil ca la Târgu Mureș să se înregistreze absolvenți de stomatologie.

Reînnodarea învățământului medical stomatologic târgumureșean este legată de anul 1960, când acesta se regăsește ca secție a Institutului de Medicină și Farmacie din Tg-Mureș.
Această etapă de evoluție marchează începutul prezenței cadrelor didactice universitare pentru învățământul în limba română, procesul didactic în limba română începând cu anul 1962.Profesorii Csogor Lajos și Guzner Miklos (fondatorul Clinicii de Protetică dentară din Tg-Mureș în 1949), în urma consultărilor cu rectorul de atunci al institutului, au decis nominalizarea din rândul celor mai buni proaspeți absolvenți de la Cluj a unui număr de asistenți pentru toate cele 4 subunități clinice ale secției, astfel încât nucleului de bază format din 4 cadre didactice (între care și profesorul Bocskay Istvan) și un medic de rețea li se adaugă în 1961 : Cristea Nicolae, Cristoloveanu Radu, Monea Alexandru, Sculean Anton,Vămeanu Radu. În anul următor, lista este completată cu cadre noi, care în anii și deceniile următoare au contribuit hotărâtor la dezvoltarea și afirmarea națională și internațională a școlii târgumureșene de stomatologie: Ieremia Lucian(1962), Mocanu Venera(1962), Bărăscu Liviu ( 1964), Cleante Elena(1964), Maftei Ioan (1964), Roman Ileana (1966) și mulți alții.
Aceste cadre didactice și multe din cele care au activat în anii următori au fost cele care au pus bazele actualei Facultăți de Medicină dentară, prin activitatea prodigioasă desfășurată pe plan didactic și științific. De numele profesorilor Csogor Lajos ( din nou rector în perioada 1964-1967), Guzner Miklos și Cristoloveanu Radu se leagă introducerea, între 1960-1970 a fluorizării apei potabile în Târgu Mureș, demers care a condus la reducerea cu 30% a incidenței cariei dentare la școlari.

Din 1965 vorbim de o entitate organizatorică de sine stătătoare în cadrul IMF, Facultatea de Stomatologie. În această perioadă, colectivul facultății s-a coagulat practic în jurul unor recunoscute personalități ale învățâmântului stomatologic târgumureșean,  profesorii Bocskay Istvan, Monea Alexandru, Ieremia Lucian, Cristoloveanu Radu.
Activitatea didactică dedicată a acestor maeștri a format de zeci de generații de medici, activitatea științifică desfășurată de colectivele disciplinelor fiind una remarcabilă. În urma  perioadei de studiu petrecute la Viena între 1970-1972, profesorul Cristoloveanu Radu a fost cel care a promovat terapia ortodontică funcțională la noi în țară și a introdus pentru prima dată în România activatorul Andresen-Haupl-Petrik. Realizări remarcabile în această perioadă s-au consemnat și la celelalte discipline, direcțiile de cercetare incluzând aspectele de patologie orală, problemele de histologie dentară și de histochimie a inflamațiilor pulpare,  cercetarea modificărilor morfologice și funcționale în inflamația pulpară, studiul structurii microcirculației parodontale (Odontologie și Parodontologie), introducerea unor tehnici
speciale de protezare totală, promovarea principiilor (de actualitate în perioada respectivă)  ocluziei funcționale și ale disfuncției ocluzale (Propedeutică stomatologică, Protetică dentară), precum și orientarea spre procedeele chirurgicale de tratament a despicăturilor labiomaxilo-palatine și a afecțiunilor tumorale maxilo-faciale ( Chirurgia buco-maxilo-facială).
Facultatea a avut în această perioadă ca decani în fruntea consiliilor profesorale pe următorii:
1965 - 1972 Ujvari Imre
1972 - 1973 Bocskay Istvan
1973 - 1976 Cristoloveanu Radu
1976 - 1984 Fodor Francisc
1984 - 1986 Bocskay Istvan
1986 - 1988 Bocskay (ca prodecan al Facultății de Medicină generală)
1989 - 1990 Bocskay Istvan

Anul 1990 marchează o nouă epocă în evoluția învățământului stomatologic la Târgu Mureș. In deceniul 1990-2000, facultatea a fost condusă în calitate de decan de către prof.dr. Monea Alexandru. Este perioada de înnoire a facultății, în care apar primii conducători de doctorat (profesorii Monea, Bocskay și Ieremia), ceea ce va accelera procesul de cooptare și promovare a noi cadre didactice la nivelul facultății, afluența de cadre didactice tinere noi la nivelul facultății după 1990 contribuind la consolidarea și dezvoltarea disciplinelor de studiu. Este totodată perioada în care are loc deschiderea națională și internațională a facultății. Începe modernizarea și armonizarea națională a curriculei, cu introducerea de noi discipline, fapt favorizat și de crearea Consorțiului decanilor facultăților tradiționale de stomatologie. Anul 1991 marchează introducerea din nou a programului de studiu cu durata de 6 ani (în 1996 nu au fost absolvenți decât la Colegiul Universitar Medical de Tehnică dentară). Din anul 1995/96 s-au deschis posibilitățile introducerii ortodonției fixe în programa de specialitate la nivelul facultății (Prof.dr. Mariana Păcurar).

Anul 1993 consemnează debutul învățământului de scurtă durată la nivelul facultăți introducerea în cadrul programelor de studiu a Colegiului Universitar Medical de Tehnică dentară, actualmente program de licență de scurtă durată, demers care s-a dovedit a fi un real succes al facultății noastre.

Anii 2000-2008 au fost marcați de eforturile de afirmare națională și internațională a facultății. În perioada 2001-2006 s-au organizat edițiile consecutive ale manifestării științifice „Zilele Somatologice Mureșene”, care au reușit să atragă an de an personalități de prestigiu ale comunității academice naționale și internaționale. Este perioada în care, urmare a lucrărilor comisiei TAIEX din perioada 2002-2004, la care a participat și decanul de atunci al facultății, s-au pus bazele integrării învățământului de medicină dentară de la noi din țară în cel european. Provocarea majoră a acestei perioade a fost însă modernizarea bazei materiale a facultății. În acest scop, prin proiectul „Laborator didactic interdisciplinar de Medicină dentară” (înregistrat cu nr.7056/31.07.2006), proiect destinat aducerii în aceeași locație a disciplinelor de medicină dentară, a fost demarată în 2007 construirea sediului actual al facultății, sub denumirea de Centru Integrat de Medicină dentară și dotarea corespunzătoare aacestuia, cu aparatură modernă.

In următorii 4 ani s-a finalizat realizarea acestui centru (dat în folosință în 2010), s-au continuat eforturile pentru modernizarea bazei materiale destinate  învățământului universitar și postuniversitar. Totodată, prin eforturile cadrelor didactice de la disciplina de Chirurgie oro-maxilo-facială (Prof.dr. Kovacs Dezso, Șef de lucrări Petrovan Cecilia) s-a reușit relocarea clinicii în sediul actual renovat, reamenajat și modernizat.

Promovarea cadrelor didactice necesare desfășurării activității didactice a fost un obiectiv central în perioada 2012-2016, ca și diversificarea ofertei educaționale (cursuri noi, masterat) și reorganizarea disciplinelor și a activităților didactice.
În ultimii ani, procesul de reformă curriculară, implementat la nivel instituțional, acuprins și Facultatea de Medicină dentară. După 2012 și în prezent activitatea științifică a disciplinelor a fost una remarcabilă, prin implicarea în proiecte, participarea la manifestări științifice, elaborarea de teze de doctorat, susținerea de teze de abilitare și posibilitatea de noi conducători de doctorat și publicarea de articole valoroase pentru diseminarea rezultatelor
După anul 2000, consiliile profesorale ale facultăți au fost condus de următorii decani:
2000 – 2008 Popșor Sorin
2008 – 2012 Suciu Mircea
2012 – 2016 Păcurar Mariana
2016 – Bica Cristina

Trebuie amintite aici și persoanele care au activat începând cu anul 1960 ca secretarela nivelul decanatului facultății și care și-au adus aportul la dezvoltarea învățământului de medicină dentară târgumureșean: Baba Viorica, Mușat Leontina, Negoiță Elena, Săulean Victoria, Pop Gabriela, Conchi Maria, Bologa Cornelia, Șuteu Ana, Zehan Mihaela.
Referințe bibliografice
*** Institutul de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș, 1945-1967, IMF Tg. Mureș, 1967, 120-126, 234-235.
Ieremia L. Semnificația aniversării celor 40 de ani de învățământ superior stomatologic la Târgu Mureș, Stomatologia Mureșeană, 2001; 1: 5-6.
Peter Mihaly. Az Erdely Fogorvoslas Tortenetebol ( Istoricul stomatologiei în Ardeal), Ed Mentor, Tg-Mureș, 2006.
Ana Todea, Fulop Maria,Monica Avram. Oameni de știință mureșeni – dicționar bibliografic, Consiliul Județean Mureș, Biblioteca Județeana Mureș, Tg-Mureș, 2004.