Istoricul Facultății de Medicină Dentară

Începuturile învățământului medical de stomatologie la Târgu-Mureș le regăsim în anul 1948, când Facultatea de Medicină din Târgu-Mureș devine institut de sine stătător  - ca și facultățile de medicină din București, Iași, Cluj și Timișoara – sub numele de Institutul Medico-Farmaceutic din Târgu-Mureș. Din acest an și până în 1951 Facultatea de Stomatologie a funcționat în cadrul institutului, dar nu a avut absolvenți la Târgu -Mureș, fiind mutată la Cluj.

Din anul universitar 1960/ 1961  se înființează din nou secția de stomatologie din cadrul Institutului medico-farmaceutic din Târgu - Mureș, având ca nucleu absolvenți ai facultății de stomatologie din Cluj, grupați în jurul eminentului profesor Csogor Ludovic. Din acest moment putem vorbi de învățământ medical stomatologic continuu la Târgu -Mureș.

De-a lungul anilor, începând cu promoția 1965, s-au succedat 45 de promoții de absolvenți. Începând cu anul universitar 1965/1966 secția de stomatologie a institutului este transformată în facultate, funcționând ca atare și astăzi. În decursul celor peste patru decenii de existență, cadrele didactice ale facultății noastre au reușit prin eforturi susținute să se alinieze la schimbările pe care le-a cunoscut specialitatea noastră. După anul 1990, s-au produs schimbări majore în structura facultății și în programele de învățământ conform cerințelor de armonizare cu legislația UE în domeniu. Au fost promovate cadre didactice tinere alături de cele consacrate de-a lungul deceniilor de existență ale facultății, astfel încât la ora actuală facultatea are 53 de cadre didactice proprii.

În cadrul facultăților de profil din țară facultatea noastră deține un loc aparte, fiind singura care are o serie de predare în limba maghiară.
Orientarea pregnant medicală imprimată de către școala de stomatologie târgumureșeană  a avut ca rezultat generații de medici stomatologi cu o pregătire ireproșabilă.

Baza materială a facultății s-a dezvoltat continuu de-a lungul anilor, perfectarea continuă a acesteia fiind un obiectiv prioritar și constant al conducerii universității și facultății noastre. În ultimii ani s-au înființat discipline noi, în acord cu programele europene de învățământ: medicină dentară preventivă și comunitară, implantologie, reabilitare orală, etc.., facultatea noastră aliniindu-se în prezent la metamorfozele curriculare cerute de integrarea europeană.

Colegiul universitar medical, specializarea tehnică dentară înființat în 1993 și care se află în prezent la cea de-a 17 promoție, este un succes al facultății noastre.

Având în vedere valoarea specifică a specialității pe piața muncii, necesitatea stringentă de a pregăti cadre de specialitate care să asigure atât acțiunile profilactice cât și cele de asistență în cabinet pentru numărul în creștere al ambulatoriilor de specialitate, din anul universitar 2004-2005 este autorizată să funcționeze provizoriu specialitatea de Asistență dentară, având înscriși în anul I un număr de 15 studenți,  ieșind pe porțile facultății cea de-a treia promoție, anul trecut însă....eforturile noastre nu au mai fost încununate de succes, nefiind niciun înscris la această specializare.

La ora actuală specializarea de Asistență dentară, alături de cea de Tehnică dentară sunt incluse în cadrul Facultății de Medicină Dentară, ca specializări de scurtă durată (3 ani) cu un număr de 180 credite.

În ceea ce privește formarea profesională și de cercetare a absolvenților, o treaptă superioară o reprezintă pregătirea postuniversitară prin doctorat.

O realizare importantă a Facultății de Medicină Dentară este realizarea Centrului Integrat de Medicină Dentară, finalizat în 2010, care asigură pentru studenți posibilitatea unei activități integrate, toate disciplinele specifice fiind sub același acoperiș, devenind astfel cea mai modernă bază de învățământ din țară.

Făcând parte din structura organizatorică a unei universități cu tradiție, care-și are sediul în centrul României, Facultatea de Medicină Dentară Târgu Mureș, va trebui în continuare să-și aducă contribuția la sporirea prestigiului instituției printr-o ofertă generoasă și de calitate a procesului de educare și formare și prin dezvoltarea în interiorul său a unor puternice centre de cercetare în domeniul medicinei dentare, în cadrul cărora âși desfășoară activitatea de cercetare și doctoranzii facultății.