Centrul Integrat de Medicină Dentară

Facultatea de Medicină Dentară din Târgu-Mureș garantează un proces educaţional dinamic şi cu activităţi complexe în cea mai modernă bază de învăţământ stomatologic din România, asigură absolvenților dobândirea dreptului de liberă practică după examenul de licenţă, recunoaşterea studiilor în Uniunea Europeană, practicarea unei profesii nobile, cu rezultate fascinante şi imediate.

Activităţile didactice aferente primilor ani de studiu şi activităţile clinice aferente disciplinelor din domeniul medical, se desfăşoară în spaţiile şi laboratoarele didactice ale Universităţii, precum şi în unităţile sanitare publice. Disciplinele de specialitate stomatologică, care au ponderea a 2/3 din totalul materiilor pe care studentul de la Medicină Dentară le parcurge în întreg ciclul de licenţă, se desfăşoară în Centrul Integrat de Medicină Dentară (CIMD) şi în Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.

Sub îndrumarea cadrelor didactice ale facultăţii, în cadrul activităţilor clinice componente ale procesului educaţional şi în corelaţie cu caracterul antreprenorial al profesiei de medic stomatolog, studenţii efectuează începând cu anul IV de studii o gamă largă de servicii medicale de specialitate.

În Centrul Integrat de Medicină Dentară se regăsesc amfiteatre modulare, săli de seminar, compartimentul Triaj al pacienţilor, un compartiment de radiologie, laboratorul de tehnică dentară, sala de simulare. Zona destinată exclusiv activităţii clinice a studenţilor şi medicilor rezidenţi, dotată cu 84 de unituri dentare, cuprinde 4 clinici organizate pe specialități stomatologice.

Beneficiem de aparatură şi tehnologie de ultimă generaţie în domeniul radiologiei dentare, asigurand pacienţilor servicii imagistice complexe: tomografii computerizate 3D (CBCT), fotografii 3D ale feţei, radiografii 2D panoramice şi de sinusuri maxilare, radiografii retroalveolare, oferte speciale sub formă de pachete ortodontice. Tomograful computerizat 3D CBCT (Cone Beam Computer Tomography) de la Planmeca, ProMax 3D, oferă acurateţe maximă în diagnosticarea afecţiunilor din sfera maxilo-facială prin imagistica 3D, fotografii 3D, panoramare în 2D şi cefalometrii, toate într-un singur echipament, indispensabil în implantologie, ortodonţie, chirurgie maxilo-facială, endodonţie, parodontologie, investigarea articulaţiei temporo-mandibulare. Rezultatele CBCT sunt stocate în computer şi se transmit în format electronic  sau/și pe film către medicul sau studentul care tratează pacientul. De aceste servicii pot beneficia atât pacienţii trataţi de către studenţi, medici rezidenţi sau cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea clinică în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, cât şi pacienţii care urmează tratamente de specialitate în cabinetele sau clinicile private din oraș și împrejurimi.

Informaţii suplimentare privind tratamentele stomatologice, serviciile imagistice, programul compartimentului de radiologie şi tarifele se pot obţine de la Recepţia Facultăţii de Medicină Dentară, telefon 0265-215.551 int. 301.