Ambulatoriul de specialitate medicină dentară

Ambulatoriul de specialitate medicină dentară din cadrul UMFST “G.E. Palade” din Târgu Mureș este furnizor de servicii medicale stomatologice prin intrarea, în anul 2021, în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS).

Procedurile stomatologice efectuate în cadrul ambulatoriului de specialitate medicină dentară sunt decontate de către Casa de Asigurari de Sănătate, în limita unui plafon lunar maximal.

Ce fel de proceduri și tratamente stomatologice sunt decontate?

Procedurile terapeutice decontate de către CAS alcătuiesc "pachetul de servicii medicale de bază pentru medicina dentară" care este publicat pe site-ul oficial al Casei de Asigurări de Sănătate ( https://cnas.ro/pachete-servicii-medicale/ ).

Cine poate beneficia de aceste servicii stomatologice decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate?

- copiii si tinerii cu vârsta de până la 18 ani: beneficiază de decontarea integrală a tratamentelor cuprinse în “pachetul de servicii medicale de bază” pentru medicina dentară;

- pacienții cu vârsta peste 18 ani: beneficiază de decontarea integrală de către CAS a tratamentelor de urgență, iar restul tratamentelor cuprinse în “pachetul de servicii medicale de bază” sunt decontate în proportie de 60% de către CAS;

- persoanele care beneficiază de legi speciale: au toate procedurile cuprinse în “pachetul de servicii medicale de bază” decontate integral de către CAS.

Beneficiem de aparatură şi tehnologie de ultimă generaţie în domeniul radiologiei dentare, asigurand pacienţilor servicii imagistice complexe: tomografii computerizate 3D (CBCT), fotografii 3D ale feţei, radiografii 2D panoramice şi de sinusuri maxilare, radiografii retroalveolare, oferte speciale sub formă de pachete ortodontice. Tomograful computerizat 3D CBCT (Cone Beam Computer Tomography) de la Planmeca, ProMax 3D, oferă acurateţe maximă în diagnosticarea afecţiunilor din sfera maxilo-facială prin imagistica 3D, fotografii 3D, panoramare în 2D şi cefalometrii, toate într-un singur echipament, indispensabil în implantologie, ortodonţie, chirurgie maxilo-facială, endodonţie, parodontologie, investigarea articulaţiei temporo-mandibulare.

Ambulatoriul de specialitate medicină dentară al UMFST “G.E. Palade” din Târgu Mureș funcționează în cadrul Facultății de Medicină Dentară, cu sediul în campusul principal al Universității, str. Gh. Marinescu, nr. 38.

Informaţii suplimentare privind tratamentele stomatologice și serviciile imagistice se pot obţine de la Recepţia Facultăţii de Medicină Dentară, telefon 0265-215.551 int. 301.