ADMITERE LA PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT REABILITARE ORALĂ ESTETICĂ - Septembrie 2021

20 locuri la programul de masterat REABILITARE ORALĂ ESTETICĂ organizat în cadrul Facultății de Medicină Dentară

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează în sesiunea septembrie 2021, examen de admitere la programul de studii de masterat Reabilitare Orală Estetică (ROE), domeniul Medicină dentară.

Pentru anul universitar 2021-2022, sunt alocate un număr de 20 de locuri, 10 bugetate și 10 cu taxa de 2500 lei: învățământ cu frecvență, durata de un an (2 semestre), 60 ECTS.

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se va face în perioada 1-10 septembrie 2021, prin intermediul portalului de înscriere online accesibil de pe pagina principala a site-ului universitatii: www.umfst.ro

https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2021/calendarul-admiterii.html

https://www.umfst.ro/fileadmin/master/Admitere/2021/6_Planificare_admitere_masterate_2021.pdf

Examenul de admitere la programul de masterat Reabilitare Orală Estetică se va desfășura în data de 13 septembrie 2021 (examinare online), începând cu ora 10.00, și va consta din 2 probe:

1. Proba scrisă (de tip test grilă) cu o pondere de 75% din tematica specifică

https://www.umfst.ro/fileadmin/master/Admitere/2021/Reabilitare_orala_estetica.pdf

2. Interviu cuprinzând evaluarea dosarului candidatului - pondere de 25%.

Pe site-ul Universității sunt postate PRECIZĂRILE PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, precum și lista documentelor

solicitate de formularul online pentru a fi încărcate pe portalul de înscriere, în format scanat.

https://www.umfst.ro/fileadmin/master/Admitere/2021/Precizari_privind_inscrierea_candidatilor_si_confirmarea_locului_la_admiterea_la_masterat_2021.pdf