COMPETIȚIE PENTRU BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă prin concurs de dosare studenţilor care au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Evaluarea dosarelor candidaților se face în funcţie de rezultatele din grila de evaluare - Anexa 01 din REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE STUDENŢILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ (UMFST-REG-47 Ediţia 08).
La concurs au dreptul să se înscrie studenţii UMFST din Târgu Mureş din anii II-VI. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:  adeverinţă care atestă calitatea de student în anul universitar în curs; Curriculum Vitae; fişa de autoevaluare completată (Anexa 02); dovezi pentru activitatea punctată în fişa de autoevaluare.
Procesul de depunere a dosarelor pentru bursele de performantă știintifică la Registratura Universității se va finaliza în data de 9 ianuarie 2019.