COMPETIȚIE PENTRU BURSE DE PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă prin concurs de dosare studenţilor care au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Evaluarea dosarelor candidaților se face în funcţie de rezultatele din grila de evaluare - Anexa 01 din REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE STUDENŢILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREŞ (UMFST-REG-47 Ediţia 08).
La concurs au dreptul să se înscrie studenţii UMFST din Târgu Mureş din anii II-VI. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:  adeverinţă care atestă calitatea de student în anul universitar în curs; Curriculum Vitae; fişa de autoevaluare completată (Anexa 02); dovezi pentru activitatea punctată în fişa de autoevaluare.
Procesul de depunere a dosarelor pentru bursele de performantă știintifică la Registratura Universității se va finaliza în data de 9 ianuarie 2019.

Informații privind desfășurarea Examenului de licență - sesiunea septembrie 2018

Desfășurarea examenului de licență va avea loc după următorul program:

PROGRAMUL DE STUDII MEDICINĂ DENTARĂ

1. Proba scrisă - marți, 11 septembrie 2018, începând cu ora 10.00, în Aula și Sala E23 din cadrul Centrului Integrat de Medicină Dentară. Intrarea candidaților în săli se va face pe baza unui act de identitate, la ora 9.00.

2. Proba practică - miercuri, 12 septembrie 2018, în compartimentele de specialitate ale Centrului Integrat de Medicină Dentară. Tragerea le sorți privind ordinea de intrare a studenților va avea loc la ora 8.00 în Aulă. Prezența este obligatorie.

3. Proba de susținere a lucrărilor de licență - joi, 13 septembrie 2018, astfel:
- Amfiteatrul I, între orele 9.00-12.00 (Comisia I)
- Amfiteatrul I, între orele 12.00-15.00 (Comisia V)
- Amfiteatrul II, între orele 9.00-12.00 (Comisia II)
- Amfiteatrul III, între orele 9.00-12.00 (Comisia IV)
- Amfiteatrul III, între orele 12.00-15.00 (Comisia III)
- Sala E23, între orele 9.00-12.00 (Comisia VI)
- Sala E24, între orele 9.00-12.00 (Comisia VII)

PROGRAMUL DE STUDII TEHNICĂ DENTARĂ

1. Proba scrisă - marți, 11 septembrie 2018, începând cu ora 10.00, în Sala 42 din clădirea centrală UMF. Intrarea candidaților în săli se va face pe baza unui act de identitate, la ora 9.00.

2. Proba practică - miercuri, 12 septembrie 2018, la sediul Disciplinei Morfologia dinților și arcadelor dentare.

3. Proba de susținere a lucrărilor de licență - vineri, 14 septembrie 2018, astfel:
- Amfiteatrul I, ora 9.00 (Comisia I)
- Amfiteatrul II, ora 9.00 (Comisia II)

 

PREDAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ - 31 IULIE 2018

Predarea lucrării de licență se face cel târziu până la data de 31 iulie 2018, în format electronic (pdf), pe 2 CD-uri, la Decanatul Facultății de Medicină Dentară. Lucrarea de licență în format electronic va fi însoțită de depunerea următoarelor documente completate și semnate:

- Formular de comunicare a titlului lucrării de licență;

- Fișa de evaluare a lucrării de licență de către coordonatorul științific;

- Declarația  coordonatorului științific.

Revista studenţească Vita StuDentis

Numărul 1 al revistei  Vita StuDentis va apărea în data de 11 Decembrie 2015 cu articole pline de îndrăzneală, dar şi  de note fresh realizate de studenţii de la Medicină Dentară (şi nu numai..).Articolele din revistă vă vor cuceri cu firescul studenţesc specific şi prin faptul că vor fi lipsite (dar nu total…) de sobrietatea pe care ţi-o impune mediul universitar. Nota de eleganţă şi aerul sofisticat va fi oferit de Aula Centrului Integrat de Medicină Dentară. Vă promitem altceva, o lectură plăcută de vacanţă presărată cu doze de aparte!

Afiş Vita StuDentis