INSTRUCȚIUNI DE LUCRU PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI STUDENȚI - MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU SARS-COV-2

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU

 

În atenția candidaților admiși la Facultatea de Medicină Dentară!

Contractul de finanțare a studiilor și anexa 1 la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul Facultății de Medicină Dentară (etajul I, din clădirea Centrului Integrat de Medicină Dentară)

Contractul de studii și anexa 1 la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate din platforma de înscriere.

Lista actelor care trebuie depuse la Decanatul Facultăţii de Medicină Dentară poate fi accesată la următoarea adresă:

https://www.umfst.ro/fileadmin/admitere/admitere2020/materiale/dosarul_fizic.pdf

Dosarul fizic va fi depus la Decanat în perioada: 1 septembrie 2020 – 9 septembrie 2020 între orele 8,00-14,00.

Decanatul Facultății de Medicină Dentară