Cereri de transfer

Studenţii de la alte universități din țară sau din străinătate, recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale, care solicită transfer în cadrul programelor de studii ale Facultății de Medicină Dentară, pot depune cerereri la Registratura Universităţii până la data de 7 septembrie 2018.

Cererile de transfer vor fi însoțite de următoarele acte:

- situaţia şcolară în momentul transferului;

- planul de învăţământ şi programa analitică detaliată a programului de studiu de la facultatea de unde se transferă.

Pentru studenții internaționali care doresc transferul, se solicită suplimentar toate documentele menționate în art. 20 din Admission Procedure for International Students. Toate actele de studii vor fi traduse în limba română şi legalizate.

EVALUAREA PRACTICII DE SPECIALITATE - 2018

Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Medicină Dentară Nr.12/27.03.2018, se stabilește perioada 4-5 octombrie 2018 pentru evaluarea practicii de specialitate a studenților de la programul de studii Medicină Dentară (anii I-V) și de la programul de studii Tehnică Dentară (anii I-II).

ANUNT REEXAMINARI

CERERILE PENTRU REEXAMINĂRI (EXAMENELE RESTANTE DIN ANII PRECEDENȚI ȘI ANUL ÎN CURS), ÎN SESIUNEA DE REEXAMINĂRI (08.09.2014 - 12.09.2014) ÎNSOȚITE DE CHITANȚA DE ACHITARE A TAXEI (20 LEI / CREDIT PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ACEST AN UNIVERSITAR SAU 60 LEI / EXAMEN), SE VOR DEPUNE LA DECANAT ÎN DATA DE 04.09.2014 și 05.09.2014;

CERERILE PENTRU RE-REEXAMINĂRI ÎN SESIUNEA DE RE-REEXAMINĂRI (13.09.2014 - 17.09.2014) ÎNSOȚITE DE CHITANȚA DE ACHITARE A TAXEI (60 LEI SAU 20 LEI / CREDIT), SE VOR DEPUNE LA DECANAT ÎN DATA DE 11.09.2014 și 12.09.2014.

DUPĂ ACEASTĂ DATĂ NU SE MAI PRIMESC CERERI.

EXAMEN PRACTICA DE SPECIALITATE

DATA DE EVALUARE A PRACTICII DE SPECIALITATE

ESTE:

MEDICINĂ DENTARĂ

ANUL I

LR + LM

30 iulie 2014

ORA 900

PREVENȚIE

ANUL II

LR + LM

30 iulie 2014

ORA 900

MORFOLOGIA DINȚILOR

ANUL III

LR + LM

30 iulie 2014

ORA 900

CHIRURGIE O.M.F.

ANUL IV

LR + LM

30 iulie 2014

ORA 900

MEDICINĂ ORALĂ (P11)

ANUL V

LR + LM

30 iulie 2014

ORA 900

ODONTOLOGIE

TEHNICĂ DENTARĂ

ANUL I

30 iulie 2014

ORA 900

MORFOLOGIA DINȚILOR

ANUL II

30 iulie 2014

ORA 900

MORFOLOGIA DINȚILOR

 

Decanatul Facultății de Medicină Dentară

REEXAMINĂRI SESIUNEA DE RESTANȚE ȘI MĂRIRI DE NOTE

PROGRAMUL DE STUDII: MD, TD, AF

REEXAMINĂRI SESIUNEA DE RESTANȚE (anii II - VI de studiu) ȘI MĂRIRI DE NOTE (pentru toți anii)

Cererile tip pentru reexaminări (examene restante din anii precedenți) în sesiunea de restanțe (01.09.2014-07.09.2014), însoțite de chitanța de achitare a taxei (20 Ron/credit), se vor depune la decanat în perioada 20.06.2014-10.07.2014.

Studenții repetenți trebuie să completeze cererile tip pentru reexaminări, fără a achita taxa (pentru două sesiuni de examene, iar pentru următoarele două trebuie să achite taxa de 60 Ron).

Studenții care optează pentru mărirea notelor (cel mult 2 măriri de note pentru un student), vor depune la decanat în zilele de 29.08.2014 și 01.09.2014 cererea tip.

După această dată nu se mai primesc cereri.

 

DECANATUL,

04.06.2014

Programare examen limba română pentru studenții străini

Programarea examenului de limba română pentru studenții străini ai anului I ce studiază în limba română la specializările Medicină generală și Medicină dentară - tematică și bibliografie

REEXAMINĂRI SESIUNEA IARNĂ

Cererile tip pentru reexaminări (examene restante din anii precedenți) în sesiunea de iarnă (20.01-16.02.2014), însoțite de chitanța de achitare a taxei (20 Ron/credit), se vor depune la decanat în perioada 06.01-10.01.2014. Studenții repetenți trebuie să completeze cererile tip pentru reexaminări, fără a achita taxa (pentru două sesiuni de examene, iar pentru următoarele două trebuie să achite taxa de 60 Ron).

După această dată nu se mai primesc cereri.

ÎN ATENȚIA BOBOCILOR FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ

După deschiderea oficială a anului universitar 2013/2014 care va avea loc în data de 30 septembrie 2013 de la ora 10:00 la Palatul Culturii, bobocii Facultății de Medicină Dentară (anul I Specializarea Medicină Dentară și anul I Specializarea Tehnică Dentară) sunt așteptați cu mult drag la ora 11:15 în Amfiteatrul Centrului Integrat de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.


Conducerea Facultății de Medicină Dentară

EVALAREA PRACTICII DE SPECIALITATE

Evaluarea practicii de specialitate va avea loc in data de 19 iulie 2013 pentru toti anii de studiu MD si TD, conform tabelului de mai jos.

MEDICINĂ DENTARĂ

ANUL I

LR + LM

19.07.2013

ORA 8

PREVENȚIE

ANUL II

LR + LM

19.07.2013

ORA 8

MORFOLOGIA DINȚILOR

ANUL III

LR + LM

19.07.2013

ORA 8

CHIRURGIE O.M.F.

ANUL IV

LR + LM

19.07.2013

ORA 8

PATOLOGIE ORALĂ (P11)

ANUL V

LR + LM

19.07.2013

ORA 8

ODONTOLOGIE

TEHNICĂ DENTARĂ

ANUL I

19.07.2013

ORA 10

MORFOLOGIA DINȚILOR

ANUL II

19.07.2013

ORA 11

MORFOLOGIA DINȚILOR

 

 

REEXAMINĂri

REEXAMINĂRI SESIUNEA DE RESTANȚE (anii II, III, și V de studiu) ȘI MĂRIRI DE NOTE (pentru toți anii)

Cererile tip pentru reexaminări (examene restante din anii precedenți) în sesiunea de restanțe (02.09 - 11.09.2013), însoțite de chitanța de achitare a taxei (20 Ron/credit), se vor depune la decanat în perioada 19.06. - 26.06.2013 (zile lucrătoare). Studenții repetenți trebuie să completeze cererile tip pentru reexaminări, fără a achita taxa (pentru două sesiuni de examene, iar pentru următoarele două trebuie să achite taxa de 60 Ron).

Studenții care optează pentru mărirea notelor (cel mult 2 măriri de note pentru un student integralist), vor depune la decanat în perioada 19.06. - 26.06.2013 (zile lucrătoare) cererea tip.

După această dată nu se mai primesc cereri.

Nota obținută la mărirea notei este definitivă și se trece în catalog, intrând în calculul mediei.

REEXAMINĂRI SESIUNEA DE RESTANȚE (anul VI de studiu, anul III de studiu TD și AF)

Cererile tip pentru reexaminări (examene restante din anii precedenți) în sesiunea de restanțe (02.09 - 08.09.2013), însoțite de chitanța de achitare a taxei (20 Ron/credit), se vor depune la decanat în perioada 19.06. - 26.06.2013 (zile lucrătoare). Studenții repetenți trebuie să completeze cererile tip pentru reexaminări, fără a achita taxa (pentru două sesiuni de examene, iar pentru următoarele două trebuie să achite taxa de 60 Ron).

După această dată nu se mai primesc cereri.