Colectivul disciplinei

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Prof. dr. Suciu Mircea

 

MEMBRI:

Șef lucr.dr. Biriș Carmen Ioana

Șef lucr.dr. Horga Claudiu Vasile

Asist.dr. Bechir Edwin Sever

Colectivul disciplinei

 

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Conf.univ.dr. Monea Monica

 

MEMBRI:

Șef lucrări dr. Pop Mihai

Șef lucrări dr. Monea Adriana

Șef lucrări dr. Lazăr Luminița

Asist. dr. Buka Imola

Asist. dr. Bukhari Csilla

Asist. dr. Kovacs Monika

Asist. drd. Sabău Raluca

Asist. drd. Sitaru Alexandru

Asist. drd. Hănțoiu Tudor

Asist. drd. Torcătoru Anca

Asist. drd. Ivacson Andreea