OFERTA EDUCAȚIONALĂ A MEMBRILOR DISCIPLINEI

Program de studii: MEDICINĂ DENTARĂ

- Clinica și tratamentul edentației totale prin proteze mobile MD, anul V
- Tratamentul protetic al edentației parțiale prin proteze mobilizabile, MD, anul VI
- Managementul riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională în medicina dentară, MD, anul V

 

Program de studii: TEHNICĂ DENTARĂ

- Elemente clinico – tehnice de protezare totală  TD, anul II
- Elemente clinic-tehnice de protezare a edentației parțiale prin proteze mobilizabile TD,anul III

MANUALE ȘI ÎNDRUMĂTOARE DE LUCRĂRI PRACTICE

 Cărți

Reabilitare orală .  S.Popșor, Claudia Șoaita, Petru Maior University Press, 2013,ISBN 978-973-7794-  99-4

Implicații ocluzale ale terapiei ortodontice. Aspecte clinice și paraclinice. Șoaita Claudia, S.Popșor, Petru Maior University Press, 2014, ISBN978-606-581-098-3.

Protetica dentara vol. 1. N. Forna ( coordonator )/ D.Bratu, Liana Lascu,  Mihaela Pauna, S. Popsor, Veronica Mercut .Cap. Gnatologie(pag 5-106).S.Popșor, Norina Forna, Veronica Mercuț, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011, ISBN 978-973-45-0633-0

 
Cursuri litografiate din oferta educațională a disciplinei:

S.Popșor et al.: Clinica și tratamentul edentației totale. Litografia UMF Tg-Mureș,A4,  1998; 2010.

S.Popsor : Tratamentul protetic mobilizabil al edentatiei partiale, UMF pagini A4 , 2010, tipărit Digital Color Company