Colectivul disciplinei

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Prof. dr. Popșor Sorin

 

MEMBRI:

Șef lucr.dr. Claudia Dobreci
Șef lucr.dr. Emese Markovics
Șef lucr.dr. Liana Hănțoiu
Asist univ dr. Florentin Berneanu
Asist univ drd. Adrian Muică
Asist univ.drd. Orsolya Birta
Asist univ drd. Kinga Dorner
Laborant III Valentina Toma