DIRECȚII DE CERCETARE

- Aspecte neuromusculare în protezarea mobilă și mobilizabilă.
- Supraprotezarea pe implanturi în edentația totală mandibulară.
- Cercetări privind calitatea vieții raportată la starea de edentație totală și parțială.
- Cercetări privind disfuncția craniomandibulară

Laboratorului de Cercetare al Disfuncției Craniomandibulare - Avizat prin Hotărârea nr.4/28001.2013 a Consiliului de Administrație a UMF din Tg-Mureș, Centrul Integrat de Medicina dentară, str. Gh.Marinescu nr. 38. Tel .0265215551 int 101.  Disciplina de Protetică dentară mobile și  mobilizabilă
Cercul științific studențesc al disciplinei –

Temele de cercetare ale Cercului Științific studențesc de Protetică Mobilă an universitar 2017-2018
1.    Elemente de metodologia cercetării științifice.
2.    Disfuncția cranio-mandibulară.
3.    Supraprotezarea totală pe implanturi.
4.    Implicații psiho-emoționale ale tratamentului edentației totale.
5.    Tratamentul protetic în agenezii dentare.
6.    Elemente de protetică maxilo-facială.
7.    Principii de geronto-stomatologie.
8.    Tratamentul pre-protetic ortodontic.
9.    Tehnici și tehnologii în protezarea mobile și mobilizabilă.
10.    Procedee paraclinice de diagnostic

Lista Studenților înscriși în Cercul Științific de Protetică Mobilă
1.    Revnic Florina
2.    Lazar Andreea Beata
3.    Balogh Anna-Klara
4.    Alexandru Sîrghi
5.    Petrut Andrei
6.    Făgăraș Ruxandra

REALIZĂRI

a) Articole reprezentative publicate de membrii disciplinei în reviste cotate ISI/indexate BDI (perioada 2010-2013)

1.  Liana Georgiana Hantoiu, Diana Cerghizan, Sorin Popsor - THE IMMEDIATE EFFECT OF THE AQUALIZER® HYDROSTATIC SPLINT ON THE MASTICATORY MUSCLES ACTIVITY AND POSTURAL BALANCE. European Scientific Journal August 2013; Vol 9, No 2:45-52  Current health sciences journal. 2013;39(12 Suppl),20-23

2.  S.Popșor, Claudia Șoaita. Are there changes in orbicularis oris muscle activity  due to the conventional prosthetic  treatment of complete edentation? -  European Scientific Journal June 2013;3 Special: 640-646  ISSN print 1657-7881, ISSN online 1857-7431 

3.  Liana Georgiana Hantoiu, Liana Claudia Șoaită, Sorin Popsor – Are there immediate changes in the masticatory muscle activity after the insertion of soft and hard occlusal appliances

4.  Kinga Jánosi, Alina Ormenișan, Krisztina Mártha, S. Popșor. Comparative study of hyperplastic lesions of the oral mucosa, European Scientific Journal

5.  Kinga Mária Jánosi, A. Kovács, S. Popșor - HYPERPLASTIC LESION OF THE ORAL MUCOSA ASSOCIATED WITH WEARING REMOVABLE DENTURES. Current health sciences journal. 2013;39(12 Suppl), 50-53

6.  Markovics Emese Rita, Janosi Kinga, Biriș Carmen, Cerghizan Diana, Horga C, Bogozi B, Iacob Alina – Aesthetic principles of the upper front teeth: Application of golden proportion (Levin) and Golden percentage (Snow). Acta medica Marisiensis, 2013; 56(1): 25-28

7.  Adrienne Horvath, Emoke Horvath, S. Popsor - Mandibular ameloblastic carcinoma in a young patient case report Rom J Morphol Embryol 2012,53(1):179-183

8.  Cămărășan Alina, Fazakas Zita, Cerghizan Diana, Balogh-Sămărghițan V, Szekely Melinda – Effect of diferent fluoridated dentrifices on salivary pH and fluoride content. Acta medica Marisiensis, 2012; 58(6): 367-371

9.  Cămărășan Alina, Szekely Melinda, Borș andreea, Mucenic Simona, Kerekes-Mathe Bernadette, Cerghizan Diana – Use of dentrifices and fluoride supplements by preschool children – A pilot study. Acta medica Marisiensis, 2012; 58(1): 15-18

10. Șoaita C, Popșor S. - SOME ASPECTS OF COMPUTER AIDED ENGINEERING TECHNIQUES IN ORTHODONTIC TREATMENT. PROCEEDINGS of The 6th edition of the Interdisciplinarity in Engineering International Conference “Petru Maior” University of Târgu Mures, Romania, 2012, University Publishing House, 2012, pag. 412-415 

11. Șoaita C, Popșor S. - Pre and post orthodontic simulated occlusions. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2012 Vol. 4 No. 4: 83-88 

12. S.Popșor, Claudia Șoaita - Orbicularis oris muscle electromyographic activity in three functional conditions before and after the insertion of complete dentures. Roumanian Journal of Oral Rehabilitation, 2012; 4(3) July-September:90-95

13. M. Suciu, C. Kelemen, O. S. Cotoi, Felicia Toma - Clinical and histological correlations in alveolar bone osteosynthesis using biological materials of cow origin. Rom J Morphol Embryol 2011;52(1 Suppl):517-9

14. Murineanu Rodica Maria, Corina Stefanescu, Agripina Zaharia, Carolina Davidescu, Sorin Popsor - Evaluation of total unstimulated saliva viscosity in complete edentulous patients. Romanian Journal of Oral Rehabilitation, 2011:vol 3, No.3: 53-57

15. S.Popsor, Adrienne Horvath, Claudia Soaita, F.Berneanu - Cranial Nerve Neuropathy in Children Undergoing Chemiotherapy. An Electromyographic  Study. Medicine in Evolution, 2011,vol XVII,No3 suppl, 96-101

16. Janosi Kinga, S.Popsor, Kovacs A. - Modifications of Dental Prorioceptivity After Apicectomy. Acta Medica Marisiensis, 2011; 57(5): 481-483

17. B. Cormos-Suciu, A. Monea, Diana Cerghizan, Monica Pop - Periodontal Health in a Group of Pregnant Women. Acta Medica Transilvanica, 2011, II(2): 292-294

18. Carmen Biris, L. Hecser, Alina Ormanișan, D. Biriș, Klara Brânzaniuc, M. Pop, Diana Cerghizan - Tongue Cancer – A case with unfavorable clinical evolution. Revista Română de Anatomie Funcțională și Clinică, Macro- și Microscopică și de Antropologie, 2011: vol X (2)

19. Claudia Șoaită, Sorin Popșor - Computer Analysis of Functional Parameters and Dental Occlusion. Scientific Bulletin of the “Petru Maior” University of Târgu Mureș, 2011 vol 8 (XXV) no 2, 192-195

20. Murineanu Rodica, Corina Stefanescu, Agripina Zaharia, Carolina Davidescu, Sorin Popsor - Evaluation of total unstimulated saliva viscosity in complete edentulous patients.

21. Diana Cerghizan, Monica Baloș, Carmen Biriș, Liana Hănțoiu - Management of patientd with anxiety and dental fear. Proceedings of The International Congres of The Romanian Dental Association for Education, 27 aprilie – 1 mai, 2010, Editura Academiei Român: 69–74,ISSN 2069-2978

22. Veronica Mercuț, Monica Scrieciu, M. Suciu, Mihaela Popescu, veronica Sfredel, D. Iorgulescu, P. Mărășescu, R. - Modification of the morphology of the dental and maxillary apparatus consecutive to bruxism. Medicine in Evolution, 2010

23. Veronica Mercut, Monica Scrieciu, Daniel Iorgulescu, Mircea Suciu, Monica Banita, Florin Bobia, Petre Marasescu, Razvan Mercut - Bruxism - a parafunction of dento-maxilar aparatus or a sleep  disturbance. Aeronautical Medicine and Psychology Revue, 2010

24. S.Popsor, O.Szasz, Liana Claudia Soaita, Liana Georgiana Hantoiu - Adjusting of a stabilization splint by the use of T-Scan III-BioEMG integrated system. Romanian Journal of Oral Rehabilitation, 2010, 2(2): 14-20

25. Diana Cerghizan, S. Popșor, M. Suciu, A. Kovacs - The effects of the pain endured during dental treatment. Romanian Journal of Oral Rehabilitation, 2010, 2(4), 12-17

26. O. Szasz, S. Popsor, Lia Maria Coman, Liana Claudia Șoaita - Study on certain postural correlations in oral rehabilitation. Romanian Journal of Oral Rehabilitation, 2010, 2(2): 25-31

27. Claudia Soaita, S.Popsor - Occlusal indicators – In vitro Study of Normal Occlusion. Acta medica Marisiensis, 2010; 56(4): 378-380

28. Liana Hantoiu, S.Popsor - Mandibular Advancement Oral Appliance Therapy for Sleep Related Breathing Disorder: Changes in Airway and Hyoid Position. Acta Medica Marisiensis, 2010; 56(4): 427- 429

29.  Berneanu, S.Popsor, Kinga Janosi - Improvement of Quality of Life After Complete Denture Treatment in an Elderly Population. Acta Medica Marisiensis, 2010;56(3): 261-265

30. Monica Baloș, S. Popșor, Diana Cerghizan - Mechanical Versus electronic Axiography: A Clinical Study. Acta medica Marisiensis, 2010; 56(5): 488 – 490

31. Ligia Brezeanu, Gabriela Beresescu, Claudia Soaita - FEM study: cervical lesions mechanism formation. Scientific Bulletin of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Vol.7(XXIV), no.2, 2010, pg 45-48

32. Gabriela Beresescu, Ligia Brezeanu, Claudia Soaita -  Effect of cervical lesions on the tooth: FEM study.  Scientific Bulletin of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Vol.7(XXIV), no.2, 2010, pg 41-44

 
 

b) Cărți

1. N. Forna ( coordonator ) ,  D.Bratu, Liana Lascu,  Mihaela Pauna, S. Popsor, Veronica Mercut - Protetica dentara vol. 1. Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011

2. Horga Claudiu, Păcurar Mariana, Emese Markovics - Dentogenie și estetică facială. Editura „University Press”, Târgu Mures, 2008

 

c) Contracte și granturi de cercetare

1. Stagii de pregătire practică pentru integrarea rapidă pe piața muncii a studenților specializați în medicina dentară FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU/90/2.1/S/63942, 1 iulie 2010 – 30 iunie 2013 parteneriat