OFERTA EDUCAȚIONALĂ A MEMBRILOR DISCIPLINEI

Program de studii: MEDICINĂ DENTARĂ

ANESTEZIE ȘI SEDARE ÎN MEDICINA DENTARĂ

CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ

RADIODIAGNOSTIC DENTAR

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ

IMPLANTOLOGIE ORALĂ

URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE ÎN MEDICINA DENTARĂ

 

Program de studii: TEHNICĂ DENTARĂ

TEHNOLOGIA APARATELOR CHIRURGICALE

 

Program de studii: MEDICINĂ GENERALĂ

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

 

Program de studii: MEDICINĂ GENERALĂ LIMBA ENGLEZĂ

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

MANUALE ȘI ÎNDRUMĂTOARE DE LUCRĂRI PRACTICE

1.  Petrovan Cecilia - Noțiuni Elementare de Chirurgie Implantologică Orală (pentru studenții anului V Medicină Dentară) – curs litografiat – Tg. Mureș, 2012

2.  Ormenișan Alina – Cirurgie oro-maxilo-facială pentru studenții de medicină generală (curs pentru studenții anului III ai Facultății de Medicină Generală) Litografia UMF Tg Mures 2010

3.  Petrovan Cecilia, Ormenișan Alina, Bogozi Balint – Radiologie dentară și oro-maxilo-facială – curs pentru studenții Facultății de Medicină Dentară Litografia UMF Tg Mures 2013

4.  Petrovan Cecilia, Iacob Alina – Anestezie și sedare în medicina dentară și chirurgia oro-maxilo-facială. – curs pentru studenții anului III medicină dentară Litografia UMF Tg Mures 2011

5.  Iacob Alina, Petrovan Cecilia – Anestezia loco-regională în medicina dentară și chirurgia oro-maxilo-facială – îndrumător de lucrări practice pentru studenții anului III medicină dentară. Litografia UMF Tg Mures 2011