Misiune

Misiunea programului de studii universitare de masterat :
Masteratul de Istorie mondială, sisteme şi relații internaționale se bazează pe caracterul aplicat al cunoașterii în domeniul istoriei relațiilor internaționale şi al integrării europene. Conceput sub forma unui master profesional acest program se adresează tuturor absolvenților de istorie sau absolvenților cu licențe în alte domenii care doresc să aprofundeze cunoștințele legate de sistemul internațional, evoluția acestuia și impactul asupra zilelor noastre. Realitățile şi evoluția integrării României în Uniunea Europeană și evoluția recentă a sistemului internațional, evidențiază nevoia unor specializări post - universitare care să dezvolte abilități de lucru specifice instituțiilor şi organismelor comunitare şi care să răspundă nevoii profesionalizării profesorilor și cercetătorilor dar și a specialiștilor români în istoria sistemului internațional în diferite aspecte privind evoluția lui și a Uniunii  Europene. 

Obiective

Obiectivele programului de studiu:

Obiective generale:
Programul de masterat are misiunea de a pregăti specialiști în domeniile istoriei mondiale, al sistemelor şi relațiilor internaționale precum şi al noii arhitecturi instituționale a UE.  Ca atare, acest masterat are menirea de a dezvolta capacitatea şi abilitățile profesionale ale masteranzilor astfel încât să le permită să profeseze atât în sfera ocupațiilor instrucțional-educative, cât şi în structuri, instituții şi organisme internaționale în zona consultanților de securitate, corespondenților presă, experți relații externe, inspectorilor de specialitate în administrația publică, sau publicist comentator.

Obiective specifice:
Programul de masterat Istorie mondială, sisteme şi relații internaționale asigură pregătirea studenților masteranzi în domeniul istoriei, sistemelor şi relațiilor internaționale prin intermediul următoarelor direcții/instrumente prioritare:
•    cunoașterea şi aplicarea în cadrul cursurilor a metodelor de cercetare direct corelate cu specificul masteratului și profesiile vizate;
•    dezvoltarea unor deprinderi de comunicare şi de analiză a surselor, de dezvoltare a gândirii critice;
•    dezvoltarea abilităților de analiză şi sinteză.