Misiune

Misiunea programului de studii universitare de masterat :
Misiunea acestui masterat științific - dictată de imperativul unei aprofundate cunoașteri a fundamentelor unității europene şi a mecanismelor integrării europene – este studierea dintr-o perspectivă istorică şi comparativă a elitelor şi a valorilor care au jalonat lumea europeană din antichitate până în epoca contemporană, făcând posibilă construcția europeană.  Acest masterat are misiunea de a pregăti specialiști pentru activități de cercetare sau care corespund demersurilor de participare activă a României la procesul de construcție europeană. Metodologia demersului analitic şi practic cuprins în curricular acestui masterat științific este comparativ şi inter-disciplinar.
Masteratul are misiunea de a dezvolta în planul instrucției didactice şi al cercetării științifice trei direcții principale:
•    rolul elitelor în istoria şi în construcția europeană;
•    fundamentele istorice, elitele şi valorile democratice moderne ale unității europene;
•    noua arhitectură instituțională a UE şi dinamica acțiunilor strategice ale UE.

Obiective

Obiectivele programului de studiu:

Obiective generale:
Obiectivul principal al masteratului este asigurarea specializării şi profesionalizării în cele trei direcții mai-sus enunțate. Programul de masterat are misiunea de a pregăti specialiști în domeniile istoriei elitelor, al procesului de construcție europeană precum şi al noii arhitecturi instituționale a UE.  Ca atare, acest masterat are menirea de a dezvolta capacitatea şi abilitățile de cercetare și profesionale ale masteranzilor astfel încât să le permită să profeseze atât în sfera ocupațiilor instrucțional-educative și de cercetare, participând conștient și activ la procesul de construcție europeană, la promovarea valorilor, strategiilor și programelor UE în beneficiul cetățenilor UE.

Obiective specifice:
Programul de masterat Elitele, cultura şi construcția europeană asigură pregătirea studenților masteranzi în domeniul istoriei elitelor şi al construcției europene prin intermediul următoarelor direcții/instrumente prioritare:
•    cunoașterea şi aplicarea în cadrul cursurilor a metodelor de cercetare direct corelate cu specificul masteratului.
•    dezvoltarea unor deprinderi de comunicare şi de analiză a surselor, de dezvoltare a gândirii critice.
•    dezvoltarea abilităților de analiză şi sinteză.
•    dezvoltarea abilitaților de cercetare la un nivel avansat, care să le permită accederea spre studiile doctorale.