Descrierea calificării

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Medicină

Programul de studii: Managementul serviciilor de sănătate

Numărul total de credite: 60

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în managementul serviciilor de sănătate

Denumirea calificării: Specialist în managementul serviciilor de sănătate/ Masterat

 

 

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele rezultate la absolvirea programului de studiu de master Managementul serviciilor de sănătate :

Competențe profesionale

· Identificarea și ierarhizarea problemelor de sănătate publică;

· Elaborarea planului strategic la nivel instituțional/regional/național;

· Elaborarea obiectivelor specifice și operaționale organizației/departamentului;

· Formarea capacității de luare a deciziei;

· Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă;

· Formarea capacității de aplicare a funcțiilor managementului în domeniul sanitar;

· Analiza și interpretarea datelor statistice.

Competențe transversale

· Realizarea de proiecte multidisciplinare complexe, pentru rezolvarea unor probleme avansate specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile;

· Dezvoltarea capacității de a colabora cu toți actorii implicați în domeniul sanitar;

· Realizarea unor studii în domeniul sanitar, urmate de diseminarea rezultatelor în comunitate, autorități publice cu responsabilități în domeniul sanitar;

· Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;

· Participarea activă la elaborarea legislației în domeniul sanitar sau în domenii care pot avea implicații la nivelul sănătății publice.