Reabilitare orală estetică

Ca o completare și diversificare a pregătirii aferente domeniului medicinei dentare, ne propunem dezvoltarea și aprofundarea unui direcții de avangardă, impusă de necesitățile pieței în domeniul stomatologiei, estetica. Datorită faptului că reabilitarea orală complexă multidisciplinară și estetica sunt cele mai solicitate cerințe ale pacienților ce se adresează medicului specialist, Consiliul Facultății de Medicină Dentară a propus înființarea programului de studii de masterat Reabilitare Orală Estetică (ROE), decizie aprobată de Senatul Universității prin Hotărârea 264/5c/10.01.2018.

Iniţiativa de a organiza acest master este susținută de următoarele aspecte:
- activitatea profesională presupune actualizarea permanentă a cunoștințelor fundamentale şi de specialitate;
- echipele de cercetare interdisciplinare ale Facultăţii de Medicină Dentară au nevoie de  specialişti în domeniul complex al reabilitării orale și esteticii;
- cabinetele medicale de specialitate au nevoie permanentă de specialişti foarte bine pregătiţi pentru a satisface cerințele din ce în ce mai complexe ale pacienților, aceştia fiind principalul vector al difuziei inovării unor procedee de obţinere a armoniei dentare;
- masteratul este orientat către ştiinţă şi aplicaţii moderne, oferă cunoştinţe suport pentru asigurarea realizării unor reabilitări orale funcționale și estetice complexe, factori determinanţi în asigurarea stării de sănătate a populaţiei.