Structura organizatorică

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

 

Programele de studii

Contact

Adresa de e-mail

Telefon/Birou

Program

1.

SĂRMĂȘAN Liliana-Delia

Secretar

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

liliana.sarmasan@umfst.ro

Telefon birou

0265-208939

0265-215551 int.522

Sala R19

Str. Nicolae Iorga nr.1

 

 

 

 

 

 

Programul secretariatului

IOSUM cu masteranzii:

Luni-Joi:

între orele

12-18

Vineri:

între orele

12-16

Contabilitate și audit

Instituții judiciare și profesii liberale

Achiziții publice

Gestiune financiar – bancară

Servicii și tehnologii financiare

Managementul afacerilor

Managementul resurselor umane

E-business management și marketing

Administrația publică și politici europene

Poliție locală și siguranță publică

2.

KORPOS Csilla

Secretar

Laborator clinic

csilla.korpos@umfst.ro

Telefon birou

0265-233112

0265-215551 int.524

Sala R20

Str. Nicolae Iorga nr.1

Managementul serviciilor de sănătate

Nutriție clinică și comunitară

Terapie fizică și reabilitare funcțională

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Biotehnologie medicală (în limba maghiară)

Cosmetologie și dermofarmacie

3.

ROTAR

Diana Simona

Secretar

Reabilitare orală estetică

diana.rotar@umfst.ro

Telefon birou

0265-233112

0265-215551 int.524

Sala R20

Str. Nicolae Iorga nr.1

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

Managementul sistemelor de energie

Proiectare și fabricație asistate de calculator

Managementul sistemelor calității

Tehnologia informației

Inteligență artificială

Elitele, cultura și construcția europeană

Istorie și turism cultural

Studii anglo americane. Anglo – american studies (în limba engleză)

Traducere multimodală

Scriere creatoare și compoziție digitală

Educație fizică și consiliere sportivă