Responsabili domenii și programe de studii universitare de masterat

Responsabili ai domeniilor universitare de masterat

Responsabili ai programelor universitare de masterat

 

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Responsabili ai domeniilor universitare de masterat

Responsabili ai programelor universitare de masterat

 

Medicină

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

Prof.univ.dr.

Cotoi Ovidiu

ovidiu.cotoi@umfst.ro

Prof.univ.dr.

Pușcașiu Lucian

lucian.puscasiu@umfst.ro

 

Laborator clinic

Prof.univ.dr.

Bacarea Anca

anca.bacarea@umfst.ro

 

Managementul serviciilor de sănătate

Conf.univ.dr.

Buicu Florin

florin.buicu@umfst.ro

 

Nutriție clinică și comunitară

Conf.univ.dr.

Cernea Adela Simona

simona.cernea@umfst.ro

 

Terapie fizică și reabilitare funcțională

Prof.univ.dr.

Neagu Nicolae

nicolae.neagu@umfst.ro

 

Medicină dentară

Reabilitare orală estetică

Prof.univ.dr.

Suciu Mircea

mircea.suciu@umfst.ro

Prof.univ.dr.

Suciu Mircea

mircea.suciu@umfst.ro

 

Farmacie

Biotehnologie medicală

Prof.univ.dr.

Daniela Muntean

daniela.muntean@umfst.ro

Prof.univ.dr.

Sipos Emese

emese.sipos@umfst.ro

 

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Prof.univ.dr.

Muntean Daniela

daniela.muntean@umfst.ro

 

Cosmetologie și dermofarmacie

Prof.univ.dr.

Ciurba Adriana-Daniela

adriana.ciurba@umfst.ro

 

Informatică

Tehnologia informației

Lector univ. dr.

Crainicu Bogdan

bogdan.crainicu@umfst.ro

 

Lector univ. dr.

Crainicu Bogdan

bogdan.crainicu@umfst.ro

 

Bioinformatică

Conf.univ.dr.

Lefkovits Szidonia

szidonia.lefkovits@umfst.ro

 

 

Inteligență artificială

 

Prof.univ.dr.

Enăchescu Călin

calin.enachescu@umfst.ro

 

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

Șef lucrări dr.ing.

Dumitru Cristian

cristian.dumitru@umfst.ro

Șef lucrări dr.ing.

Dumitru Cristian

cristian.dumitru@umfst.ro

 

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

Șef lucrări dr.ing.

Oltean Stelian

stelian.oltean@umfst.ro

Șef lucrări dr.ing.

Oltean Stelian

stelian.oltean@umfst.ro

 

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității_IF

Prof.univ.dr.ing.

Moldovan Liviu

liviu.moldovan@umfst.ro

Prof.univ.dr.ing.

Moldovan Liviu

liviu.moldovan@umfst.ro

 

Managementul sistemelor calității_IFR

 

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

Șef lucrări dr.ing.

Albu Sorin

sorin.albu@umfst.ro

Șef lucrări dr.ing.

Albu Sorin

sorin.albu@umfst.ro

 

Filologie

Istoria literaturii și sistemul criticii literare

Conf.univ.dr.

Chiorean Luminița

luminita.chiorean@umfst.ro

Conf. univ.dr.

Buda Mircea-Dumitru

dumitru.buda@umfst.ro

 

Scriere creatoare și compoziție digitală

 

Studii anglo-americane/Anglo american studies

Conf.univ.dr.

Han Bianca

bianca.han@umfst.ro

 

Traducere multimodală

 

Istorie

Elitele, cultura și construcția europeană

Conf.univ.dr.

Giordano Altarozzi

giordano.altarozzi@umfst.ro

Conf. univ.dr.

Fodor Georgeta

georgeta.fodor@umfst.ro

 

Istoria mondială, sisteme și relații internaționale

 

Istorie și turism cultural

 

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

Conf.univ.dr.

Țurcanu Florin

florin.turcanu@umfst.ro

Conf.univ.dr.

Țurcanu Florin

florin.turcanu@umfst.ro

 

Drept

Instituții judiciare și profesii liberale

Conf.univ.dr.

Eugen Hurubă

eugen.huruba@umfst.ro

Conf.univ.dr.

Hurubă Eugen

eugen.huruba@umfst.ro

 

Achiziții publice

Conf. univ.dr.

Sabău-Pop Olimpiu-Aurelian

olimpiu.sabău@umfst.ro

 

Științe administrative

Administrația publică și politici europene 

Lector univ.dr.

Kajcsa Andrea

andrea.kajcsa@umfst.ro

Prof.univ.dr.

Dogaru Lucreția

lucretia.dogaru@umfst.ro

 

Poliție locală și siguranță publică

Conf.univ.dr.

Coman Ramona Mihaela

ramona.coman@umfst.ro

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

Prof.univ.dr.

Gabor Rozalia

manuela.gabor@umfst.ro

Prof.univ.dr.

Gabor Rozalia

manuela.gabor@umfst.ro

 

Contabilitate

Contabilitate și audit

Prof.univ.dr.

Dănescu Tatiana

tatiana.danescu@umfst.ro

Prof.univ.dr.

Dănescu Tatiana

tatiana.danescu@umfst.ro

 

Finanțe

Gestiune financiar-bancară

Lector univ.dr.

Spătăcean Ovidiu-Ioan

ovidiu.spatacean@umfst.ro

Lector univ.dr.

Spătăcean Ovidiu-Ioan

ovidiu.spatacean@umfst.ro

 

Servicii și tehnologii financiare

 

Management

Managementul afacerilor

Prof.univ.dr.

Blaga Petruța

petruta.blaga@umfst.ro

Conf.univ.dr.

Ciucan-Rusu Liviu

liviu.ciucan-rusu@umfst.ro

 

Managementul resurselor umane

 Prof.univ.dr.

 Herman Emilia

 emilia.herman@umfst.ro

 

E-business management și marketing

 Conf.univ.dr.

 Ciucan-Rusu Liviu

 liviu.ciucan-rusu@umfst.ro

 

• Responsabilii domeniilor de studii universitare de masterat au fost validați  în ședința Consiliului de Administrație din data de 16.05.2019, conform Hot. CA nr.28, cu următoarele completări și modificări:

- La domeniile de studii universitare de masterat Istorie și Filologie numirile au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 02.10.2019.

- La domeniile de studii universitare de masterat Inginerie industrială și Informatică numirile au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 07.10.2019.

- La domeniul de studii universitare de masterat Știința sportului și educației fizice numirea a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.10.2019.

- La domeniile de studii universitare de masterat Drept și Științe administrative numirea responsabilului de domeniu a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 02.07.2021.

- La domeniul de studii universitare de masterat Informatică numirea a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.03.2022.

- La domeniul de studii universitare de masterat Știința sportului și educației fizice numirea a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 24.06.2022.

• Responsabilii programelor de studii universitare de masterat au fost aprobați  în ședința Consiliului de Administrație din data de 08.04.2020, conform Hot.CA nr.7, cu următoarele completări și modificări:

- La programul de studii universitare de masterat Achiziții publice numirea responsabilului de program a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 02.07.2021.

- La programul de studii universitare de masterat Tehnologia informației numirea responsabilului de program a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.03.2022.

- La programul de studii universitare de masterat Educație fizică și consiliere sportivă numirea responsabilului de program a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 24.06.2022.

- La programele de studii universitare de masterat Achiziții publice și Poliție locală și siguranță publică numirea responsabilului de program a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 23.09.2022.