Orare de învățământ

An universitar 2022 - 2023 semestrul I si semestrul II

Programul de studii universitare de masterat

Link pagina

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

 https://www.umfst.ro/inginerie/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orar.html

Managementul sistemelor de energie
Proiectare și fabricație asistate de calculator
Managementul sistemelor calității
Inteligența artificială
Istorie și turism cultural

 https://www.umfst.ro/stiinte-si-litere/informatii-pentru-studenti/informatii-specifice-facultatii/orare-de-invatamant.html

Scriere creatoare și compoziție digitală
Traducere multimodală
Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

 https://www.umfst.ro/economie-si-drept/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orare-de-invatamant.html

Contabilitate și audit
Instituții judiciare și profesii liberale
Achiziții publice
Servicii și tehnologii financiare
Managementul resurselor umane
E-business management și marketing
Administrația publică și politici europene
Poliție locală si siguranță publică

 

An universitar 2022 - 2023 semestrul II modulul 3

ORAR Laborator clinic an I modul 3 2022-2023
ORAR Laborator clinic an II modul 3 2022-2023
ORAR Educatie fizica si consiliere sportiva anul I si II modul 3 2022-2023
ORAR Terapie fizica si reabilitare functionala an I modul 3 2022-2023
ORAR Terapie fizica si reabilitare functionala an II modul 3 2022-2023
ORAR Calitatea medicamentului, alimentului si mediului_modul 3 2022-2023
ORAR_Nutritite clinica si comunitara_an I modul 3 2022-2023
ORAR_Nutritie clinica si comunitara_an II_modul 3 2022-2023
ORAR_Cosmetologie și dermofarmacie_an I_modul 3 2022-2023
ORAR_Cosmetologie și dermofarmacie_an II_modul 3 2022-2023
ORAR_Managementul serviciilor de sanatate _modul 3 2022-2023
ORAR_Biotehnologie medicala_an I_modul 3 2022-2023
ORAR_Reabilitare orala estetică_an I_modul 3 2022-2023

An universitar 2021 - 2022

Semestrul I Modulul 1, Modulul 2                                                             Semestrul II Modulul 3, Modulul 4

Programul de studii universitare de masterat

Link pagina

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

https://www.umfst.ro/inginerie/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orar.html

Managementul sistemelor de energie
Proiectare și fabricație asistate de calculator
Managementul sistemelor calității
Inteligența artificială
Istorie și turism cultural

https://www.umfst.ro/stiinte-si-litere/informatii-pentru-studenti/informatii-specifice-facultatii/orare-de-invatamant.html

Scriere creatoare și compoziție digitală
Traducere multimodală
Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

https://www.umfst.ro/economie-si-drept/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orare-de-invatamant.html

Contabilitate și audit
Instituții judiciare și profesii liberale
Achiziții publice
Servicii și tehnologii financiare
Managementul resurselor umane
E-business management și marketing
Administrația publică și politici europene
Poliție locală si siguranță publică

 

SEMESTRUL I-II, MODUL I, MODUL II, MODUL III și MODUL IV 2020-2021

Programul de studii universitare de masterat

Link pagina

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

https://www.umfst.ro/inginerie/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orar.html

Managementul sistemelor de energie

Proiectare și fabricație asistate de calculator

Managementul sistemelor calității

Tehnologia informației

Inteligența artificială

Istorie și turism cultural

https://www.umfst.ro/stiinte-si-litere/informatii-pentru-studenti/informatii-specifice-facultatii/orare-de-invatamant.html

Elitele, cultura și construcția europeană

Scriere creatoare și compoziție digitală

Studii anglo-americane/anglo-american studies

Traducere multimodală

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

https://www.umfst.ro/economie-si-drept/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orare-de-invatamant.html

Contabilitate și audit

Instituții judiciare și profesii liberale

Achiziții publice

Servicii și tehnologii financiare

Gestiune financiar-bancară

Managementul resurselor umane

Managementul afacerilor

E-business management și marketing

Administrația publică și politici europene

Poliție locală si siguranță publică

An universitar 2019/2020 - Semestrul II

 

P R O G R A M E  DE  S T U D I I  U N I V E R S I T A R E  DE  M A S T E R A T

Anul universitar 2019-2020

Nr. crt.

Programe de studii universitare de masterat

1.       

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

2.       

Laborator clinic

3.       

Managementul serviciilor de sănătate

4.       

Nutriție clinică și comunitară

5.       

Terapie fizică și reabilitare funcțională

6.       

Biotehnologie medicală (în limba maghiară)

7.       

Cosmetologie și dermofarmacie

8.       

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

9.       

Reabilitare orală estetică

10.   

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

11.   

Managementul sistemelor de energie

12.   

Proiectare și fabricație asistate de calculator

13.   

Managementul sistemelor calității

14.   

Tehnologia informației

15.   

Elitele, cultura și construcția europeană

16.   

Istorie mondială, sisteme și relații internaționale

17.   

Studii anglo americane. Anglo – american studies (în limba engleză)

18.   

Istoria literaturii și sistemul criticii literare

19.   

Educație fizică și consiliere sportivă

20.   

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

21.   

Contabilitate și audit

22.   

Instituții judiciare și profesii liberale

23.   

Gestiune financiar – bancară

24.   

Managementul afacerilor

25.   

Managementul resurselor umane

26.   

Administrație publică și politici europene (anul I)

27.   

Masterat profesional european de administrație publică (anul II)