DOMENIILE ȘI PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr.

crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Limba de predare

Forma de învățământ

Număr de credite de studiu transferabile

Tipul

de

Masterat

 

 

Capacitatea

de școlarizare domeniu

1.

Medicină

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

română

IF

60

Cercetare

250

Laborator clinic

română

IF

120

Profesional

Managementul serviciilor de sănătate

română

IF

60

Profesional

Nutriție clinică și comunitară

română

IF

120

Profesional

Terapie fizică și reabilitare funcțională

română

IF

120

Profesional

2.

Medicină dentară

Reabilitare orală estetică

română

IF

60

Profesional

50

3.

Farmacie

Biotehnologie medicală

maghiară

IF

60

Profesional

120

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

română

IF

60

Profesional

Cosmetologie și dermofarmacie

română

IF

120

Profesional

Medicamentul de la uz la abuz. Farmacovigilență și reglementare

română

IF

120

Profesional

4.

Informatică

Tehnologia informației

română

IF

120

Profesional

50

Bioinformatică

română

IF

120

Profesional

Inteligență artificială

română

IF

120

Profesional

5.

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

română

IF

120

Profesional

30

6.

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

română

IF

120

Profesional

30

7.

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

română

IF

120

Profesional

30

8.

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

română

IF

120

Profesional

80

Managementul sistemelor calității

română

IFR

120

Profesional

9.

Drept

Instituții judiciare și profesii liberale

română

IF

60

Profesional

50

Achiziții publice

română

IF

60

Profesional

10.

Științe administrative

Administrația publică și politici europene

română

IF

120

Profesional

50

Poliție locală și siguranță publică

română

IF

120

Profesional

11.

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

română

IF

120

Profesional

50

12.

Contabilitate

Contabilitate și audit

română

IF

120

Profesional

50

13.

Finanțe

Gestiune financiar-bancară

română

IF

120

Profesional

50

Servicii și tehnologii financiare

română

IF

120

Profesional

14.

Management

Managementul afacerilor

română

IF

120

Profesional

100

Managementul resurselor umane

română

IF

120

Profesional

E-business management și marketing

română

IF

120

Profesional

15.

Filologie

Istoria literaturii și sistemul criticii literare

română

IF

120

Cercetare

100

Studii anglo-americane/Anglo-american studies

engleză

IF

120

Profesional

Scriere creatoare și compoziție digitală

română

IF

120

Profesional

Traducere multimodală

română

IF

120

Profesional

16.

Istorie

Elitele, cultura și construcția europeană

română

IF

120

Cercetare

100

Istorie mondială, sisteme și relații internaționale

română

IF

120

Profesional

Istorie și turism cultural

română

IF

120

Profesional

17.

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

română

IF

120

Profesional

50

 

IF - Învățământ cu frecvență

IFR - Învățământ cu frecvență redusă