Precizari privind inscrierea la examenul de disertatie sesiunea 2020


În baza Hotararii Consiliului de administratie din 29.06.2020, lucrarile de disertatie pentru sesiunea 2020 vor fi predate in format electronic (pdf).

Inscrierea masteranzilor la examenul de disertatie se face on-line, pe platforma Teams, in sectiunea Depunere disertatie, unde masteranzii vor completa informatii din Cererea de inscriere la examenul de disertatie. Obligatoriu se va respecta termenul de inscriere stabilit si mentionat in Calendarul precizat mai jos.
În platforma Teams absolventii de masterat vor incarca si urmatoarele documente:
1.    Lucrarea de disertatie in format pdf., fisierul va fi denumit astfel: 2020_nume absolvent_initiala tatalui_prenume absolvent_program de studiu (initiale);
2.    Declaratia de originalitate (Anexa 06 la Metodologia proprie), completata si semnata, format pdf.
Secretarii comisiilor vor publica in sectiunea Documente de pe platforma Teams o situatie cu planificarea pe ore a studentilor la examene. La data si ora stabilita in planificare absolventii se vor conecta pe platforma Teams in vederea sustinerii lucrarii de disertatie in fata comisiei de disertatie.

Fiecare masterand trebuie să se asigure că are la dispozitie mijloacele tehnice (microfon, camera video/web) si resursele necesare pentru comunicarea în parametrii optimi cu comisia de disertatie.

Calendarul stabilit în vederea prezentării și susținerii examenului de disertație este postat la adresa https://www.umfst.ro/masterat/finalizare-studii.html.
 

Anexa 6 - Declaratia de originalitate 

Coperta lucrarii de disertație

 

Calendar finalizare studii universitare de masterat 2020.

Facultatea

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Ultima zi pentru depunerea lucrării de disertație

Perioada pentru prezentarea și susținerea lucrării de disertație

On-line sau On-site

Facultatea de Medicină

Medicină

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

04.09.2020

08.09.2020
On-line 

Laborator clinic

07.09.2020
On-line
(ora 9:00)

Managementul serviciilor de sănătate

07 – 08.09.2020
On-line
(ora 10:00)

Nutriţie clinică şi comunitară

08.09.2020
On-line
(ora 10:00)

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

08.09.2020
On-line
(ora 10:00)

Facultatea de

Medicină Dentară

Medicină dentară

Reabilitare orală estetică

03.09.2020

07.09.2020

On-line 

 Ora 10

Facultatea de

Farmacie

Farmacie

Biotehnologie medicală

21.06.2020 (termen depunere formular tema disertatie)

21.07.2020

28.07.2020

(ora 1400)

On-line

Locația de întâlnire a comisiei: Sala 3 Facultatea de Farmacie

Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului

29.07.2020

(ora 1000)

On-line

Locația de întâlnire a comisiei: Sala 2 Facultatea de Farmacie

Cosmetologie şi dermofarmacie

29.07.2020

(ora 900)

On-line

Locația de întâlnire a comisiei: Sala 1 Facultatea de Farmacie

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

15.07.2020

29.07.2020

(ora 900)

On-line

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

Informatică

Tehnologia informației

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”

Filologie

Istoria literaturii și sistemul criticii literare

10.07.2020

16.07.2020

(ora 1500)

On-line

Istorie

Istorie mondială, sisteme și relații internaționale

10.07.2020

16.07.2020

(ora 1500)

On-line

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

03.07.2020

10.07.2020

(ora 900)

On-line

Facultatea de Economie și Drept

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

14.07.2020

21.07.2020

(ora 900)

On-line

Management

Managementul afacerilor

22.07.2020

(ora 1500)

On-line

Managementul resurselor umane

22.07.2020

(ora 900)

On-line

Contabilitate

Contabilitate şi audit

22.07.2020

(ora 900)

On-line

Finanţe

Gestiune financiar-bancară

22.07.2020

(ora 1300)

On-line

Drept

Instituţii judiciare şi profesii liberale

22.07.2020

(ora 1400)

On-line

Ştiinţe administrative

Masterat profesional european de administrație publică

22.07.2020

(ora 1400)

On-line