Misiune

Misiunea programului de studii universitare de masterat Cosmetologie și dermofarmacie se integrează misiunii universității și contribuie la dezvoltarea învățământului și cercetării științifice, la generarea unei resurse umane înalt calificate în domeniul cosmetologiei și a produsului cosmetic. Programul de studiu Cosmetologie și dermofarmacie asigură pregătirea într-un domeniu de specialitate corespunzător unui sector în plin avânt și dezvoltare în piața muncii și cu competențe vaste. Programul de studiu Cosmetologie și dermofarmacie este orientat către știință, cercetare și aplicații moderne, oferă cunoștințe suport pentru asigurarea calității produsului cosmetic și dermatocosmetic, factor determinant în asigurarea stării de bine a populației.

Prin programul universitar de studiu Cosmetologie și dermofarmacie se oferă pregătire și instruire în domeniul cosmetologiei, misiunea acestui program fiind mai ales didactică, dar și de cercetare, creând premisele necesare pentru pregătirea doctorală.

Preluând și adaptând elementele generale ale misiunii universității, programul universitar de studiu Cosmetologie și dermofarmacie vizează o misiune ce cuprinde următoarele componente:
•    formarea de profesioniști, lideri în sectorul cosmetic, având cunoștințe solide teoretice și practice în domeniul produsului cosmetic;
•    formarea de specialiști cu abilități practice necesare pentru realizarea unor proceduri de întreținere a frumuseții corporale;
•    formarea continuă și perfecționarea în carieră, pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor pentru domeniile vizate;
•    cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul dezvoltării produsului cosmetic, al utilizării acestuia, precum și în domeniul procedurilor de îngrijire cosmetică facială și corporală, în concordanță cu perspectivele de evoluție a învățământului și a dezvoltării științifice în domeniul cosmetic și estetic, pe plan național și european.

Obiective

Obiectivul general al programului de studiu constă în specializarea profesioniștilor care lucrează în domenii ale sănătății în baza studiilor de licență în cosmetică, farmacie, medicină, biologie, chimie și alte științe, care desfășoară activități cu produse cosmetice (preparare, recomandare, aplicare și/sau consiliere privind utilizarea acestora), și au nevoie de cunoștințe teoretice și tehnice aprofundate în ceea ce privește produsul cosmetic sintetic sau natural, respectiv realizarea unor proceduri complexe de întreținere sau redobândire a frumuseții corporale.

Obiective specifice:
Asigurarea unei pregătiri de specialiști în:
•    proiectarea și dezvoltarea de produse cosmetice și dermofarmaceutice;
•    formularea de produse cosmetice și dermofarmaceutice și interpretarea formulării;
•    prepararea în farmacie și la nivel industrial a formelor cu aplicații cosmetice;
•    controlul și asigurarea calității produselor cosmetice și a preparatelor dermofarmaceutice;
•    procedurile de tratament cosmetic și cu aplicații în dermatologie și medicină estetică;
•    recomandarea terapiilor cosmetice individualizate și realizate într-o manieră multidisciplinară;
•    aprofundarea noțiunilor de estetică abordate prin prisma diferitelor necesități de îngrijire;
•    aspectele juridice aplicabile în etapele de producție, înregistrare, comercializare și utilizare a produselor cosmetice și dermofarmaceutice;
•    distribuția și comercializarea de produse cosmetice și dermofarmaceutice, concentrându-se în special pe aspectele legate de consiliere și sfaturi date consumatorilor;
•    organizarea companiei, management și marketing aplicate la diferite tipuri de companii.
Asigurarea unei pregătiri de specialitate în acord cu direcțiile actuale și de perspectivă în domeniul farmaceutic, cosmetic, medical, al teoriei și practicii curriculum-ului, al tehnologiei informației și comunicării, al proiectării și evaluării în condiții de calitate și eficientă a procesului de învățământ;
Realizarea unui învățământ formativ, modern, centrat pe studenți și orientat pragmatic spre nevoile reale ale școlii românești, în contextul unei Uniuni Europene lărgite;
Conectarea învățământului cu cercetarea științifică, antrenarea studenților masteranzi în elaborarea de studii pe temele actuale ale domeniilor.