Descrierea calificării

Elemente de identificare a calificării:

Nivelul de studii: Studii universitare de masterat (nivelul 7 EQF/CEC și CNC)

Domeniul fundamental: Științe biologice și biomedicale

Domeniul de studii: Farmacie

Programul de studii:Cosmetologie și dermofarmacie

Numărul total de credite: 120

Titlul și denumirea calificării

Titlul obținut: Specialist în cosmetologie și dermofarmacie

Denumirea calificării: Specialist în cosmetologie și dermofarmacie/ Masterat

Ocupații posibile pentru deținătorul diplomei

Asistent de farmacie licenţiat - cod COR: 226204

Rezumatul referențialului calificării:

Competențele relevante obținute

Competențe profesionale:

· Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea produselor cosmetice și dermatocosmetice;

· Depozitarea, conservarea, distribuţia produselor cosmetice și dermatocosmetice;

· Analiza și controlul produselor cosmetice, dermatocosmetice;

· Identificarea nevoilor de tratament și utilizarea de tehnici și proceduri în dermatocosmetologie;

· Organizarea, managementul și marketingul unităților producătoare de produse cosmetice și dermatocosmetice;

· Consultanță și expertiza în domeniul produselor cosmetice și dermatocosmetice.

Competențe transversale:

· Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapelor și timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente;

· Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei;

· Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.