Misiune

Misiunea programului de studii universitare de masterat: Calitatea medicamentului, alimentului și mediului se integrează misiunii universității și contribuie la dezvoltarea învățământului și cercetării științifice, absolvirea unui astfel de program certificând o calitate a resursei umane care să se plieze într-o piață a muncii extrem de dinamică atât în domeniul controlului de calitate  (privind medicamentul, alimentul, mediul), cât și în implementarea măsurilor de profilaxie și educație nutrițională și de protecție a mediului, a impunerii unui stil de  viață sănătos.

Plecând de la  misiunea declarată a universității, programul universitar de studii de master: Calitatea medicamentului, alimentului și mediului, vizează o misiune ce cuprinde:
•    formarea competențelor de bază pentru specialiști în analiza și controlul medicamentului, alimentului și mediului, masteranzi care se pregătesc în vederea dobândirii competențelor de bază și specifice și a atestării oficiale necesare pentru ocuparea posturilor din aceste domenii;
•    formarea și perfecționarea continuă în carieră, pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor pentru domeniile vizate;
•    cercetarea științifică, teoretică și aplicativă, în domeniul Farmacie, în concordanță cu necesitățile de perfecționare a procesului de învățământ și cu perspectivele de evoluție a învățământului și a științelor farmaceutice pe plan național/internațional.

Obiective

Obiectivul general al programului de studii constă în promovarea unei formări profesionale în concordanță cu cerințele unei societăți bazate pe cunoaștere și educație continuă, integrată curentului european și asigurarea unui standard ridicat de pregătire teoretică și practică conforme profilului competențelor impuse în exercitarea profesiei în spațiul european.

Obiective specifice:
•    Acumularea de cunoștințe suplimentare privind calitatea medicamentului, suplimentelor alimentare, alimentelor, mediului;
•    Cunoașterea diferitelor tipuri de control de calitate aplicat medicamentului, alimentului și mediului;
•    Însușirea cadrului legislativ ce guvernează controlul și asigurarea calității;
•    Aprofundarea tehnicilor avansate de control al medicamentului, alimentului, mediului: fizico-chimice și biologice.