Calitatea Medicamentului, Alimentului și Mediului

Calitatea Medicamentului, Alimentului și Mediului

Obiectivele formării în masteratul Calitatea Medicamentului, Alimentului și Mediului

●Acumularea de cunoștințe suplimentare privind calitatea medicamentului, suplimentelor alimentare, alimentelor, mediului.
●Cunoașterea diferitelor tipuri de control de calitate aplicat medicamentului, alimentului și mediului.
●Însușirea cadrului legislativ ce guvernează controlul și asigurarea calității.
●Aprofundarea tehnicilor avansate de control al medicamentului, alimentului, mediului: fizico-chimice și biologice.

 

Cui se adresează?

●Responsabili de laborator din industria medicamentului, alimentului și cele din domeniul controlului de mediu
●Responsabili cu asigurarea calității din industria medicamentului, alimentului și protecția mediului
●Responsabili de cercetare-dezvoltare în domeniul medicamentului, alimentului și mediului
●Auditori de calitate