Oferta educațională a programelor de studii universitare de masterat pentru sesiunile de admitere din 2021

Facultatea

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Durata

Forma de învățământ

(IF – învățământ cu frecvență)

Număr credite

 

Situația actuală

Limba de predare

Facultatea de Medicină

Medicină

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

1 an

IF

60

Acreditat

Română

Laborator clinic

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Managementul serviciilor de sănătate

1 an

IF

60

Acreditat

Română

Nutriţie clinică şi comunitară

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Facultatea de

Medicină Dentară

Medicină dentară

Reabilitare orală estetică

1 an

IF

60

Acreditat

Română

Facultatea de

Farmacie

Farmacie

Biotehnologie medicală

1 an

IF

60

Acreditat

Maghiară

Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului

1 an

IF

60

Acreditat

Română

Cosmetologie şi dermofarmacie

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

 

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Informatică

Bioinformatică

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Inteligență artificială

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Inginerie sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

 

 

Facultatea de Științe și Litere Petru Maior ˮ

Filologie

Traducere multimodală

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Scriere creatoare și compoziție digitală

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Istorie

Istorie și turism cultural

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

 

Facultatea de Economie și Drept

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Management

Managementul resurselor umane

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

E-business management și marketing

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Contabilitate

Contabilitate şi audit

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Finanţe

Servicii și tehnologii financiare

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Drept

Instituţii judiciare şi profesii liberale

1 an

IF

60

Acreditat

Română

Achiziţii publice

1 an

IF

60

Acreditat

Română

Ştiinţe administrative

Administrația publică și politici europene

2 ani

IF

120

Acreditat

Română

Poliție locală și siguranță publică

2 ani

IF

120

Acreditat

Română