Informatii

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși la studii universitare de master Cercetare Științifică Avansată Medico-Farmaceutică, sesiunea septembrie 2021, se realizează online, in data de 29.09.2021, prin intermediul platformei de înscriere . Candidatul admis la taxă va lua la cunoștință despre prevederile contractului de studii și va achita taxa de înmatriculare (100 lei) și prima rata din taxa de școlarizare.

Dosarul fizic, insotit de documentele în original, precum și celelalte documente solicitate pentru înmatriculare, se vor depune la secretariatul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie (str. Gh. Marinescu nr.38, Clădirea Centrală UMFST, etaj II, cam.236.), în perioada 30.09.2021-01.10.2021, între orele 8,00-17,00 (joi) si 8-14 (vineri).

 

Precizari privind depunerea dosarelor fizic de către candidații care au fost admiși la programele de masterat și au confirmat locul on-line, sesiunea septembrie 2021

Precizari depunere dosare candidati admisi la masterate si care au confirmat locul, sesiunea iulie 2021

Hotararea Consiliului de administratie nr.31 din 18.06.2019 referitor la admiterea la masterat a sefilor de promotie de la programele de licenta

Precizari privind inscrierea candidatilor și confirmarea locului la admiterea la masterat sesiunea iulie_2021

Precizari privind inscrierea candidatilor și confirmarea locului la admiterea la masterat sesiunea septembrie 2021

 

 

Hotararea Consiliului de Administratie nr.8 din 03.09.2021 privind desfasurarea examenelor de admitere master_sesiunea septembrie 2021

Masuri protectia sanatatii candidatilor si a cadrelor didactice la examen de admitere

Chestionar pentru triajul epidemiologic