Romani de pretutindeni

INFORMAȚII PENTRU ÎNSCRIERI ÎN VEDEREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

Înscrierea candidaților Români de pretutindeni la concursul de admitere pentru ocuparea unui loc repartizat românilor de pretutindeni, se face pe site-ul universității, prin transmiterea cererii de înscriere și a documentelor solicitate, la adresa de e-mail admiteremasterat_rp@umfst.ro .

Condițiile de participare la concursul de admitere: sunt postate la adresa:  https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2020/conditii-si-criterii-de-admitere-la-programele-de-studii-universitare-de-masterat.html

Tematica şi bibliografia pentru examen sunt stabilite de fiecare departament coordonator al programului de studii de master la disciplinele precizate în acreditarea programului de masterat. Acestea sunt postate pe site-ul admiterii la adresa:  https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2020/tematica-si-bibliografie-pentru-admiterea-la-programele-de-studii-universitare-de-masterat.html la fiecare program.

Calendarul de admitere la studiile universitare de masterat se desfășoară în sesiunile aprobate, acesta fiind afișat pe site-ul admiterii la adresa:  https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2020/calendarul-admiterii.html . A doua sesiune este influențată de numărul de locuri rămase din prima sesiune după confirmarea candidaților admiși.

 

Pentru înscrierea la concurs, dosarul de admitere la programele de masterat, trebuie să conțină cel puțin următoarele documente scanate:

Cererea de înscriere - formular tip, afișată pe site-ul propriu;

Diploma de licență/echivalentă sau adeverința de licență;

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;

Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență (mai puțin pentru candidații care au promovat examenul de licență în 2020);

Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;

Copie certificat de naștere;

Copie buletin identitate/carte identitate;

Copia certificatului de căsătorie, după caz;

Adeverință medicală (recentă) care să ateste că persoana care candidează nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu statutul de student și eventual antecedentele personale legate de boli cronice și respectiv de SARS-COV 2, în limba română;

Fotografie tip buletin (format .jpeg sau .jpg)

Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr.3 (mai puțin candidații din Republica Moldova);

Declarație pe propria răspundere că nu deține domiciliu în România, afișată pe site-ul propriu;

Declarație de consimțământ (GDPR), afișată pe site-ul propriu .

Pentru înscriere candidații vor constitui un folder cu documentele de înscriere în format pdf., menționate mai sus, care va fi denumit “ admitere_nume_iniţiala tatălui_prenume_program de studii” (exemplu: “admitere_Moldovan_I_Maria_denumire program de studii).

Pentru fiecare opțiune la un program de studii se va depune/transmite un dosar de înscriere separat.

Dosarele incomplete nu vor fi procesate.

 

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși la programele de studii universitare de masterat, are loc în perioada menționată în calendarul postat la adresa https://www.umfst.ro/masterat/admitere-2020/calendarul-admiterii.html .

Candidații admiși la confirmarea locului vor depune actele de studii în original, în vederea înmatriculării.

Lista candidaților admiși care au confirmat locul și au depus actele de studii în original va fi înaintată la Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare candidat admis.

Pentru informații suplimentare privind admiterea va așteptăm la sediul IOSUM pe strada Nicolae Iorga nr.1, Sala R19 sau la numărul de telefon 0265215958.

Anexa 1

Cerere de înscriere – candidați români de pretutindeni – concurs de admitere la studii universitare de Masterat

Pentru locuri la buget

Anexa 2

Cerere de înscriere – candidați români de pretutindeni – concurs de admitere la studii universitare de Masterat

Pentru locuri de studii cu taxă în lei

 

Declaratia de consimtamant

Declaratie apartenta identitate culturala romana

Declaratie domiciliu

Metodologie MEN

Ordin comun MEN MAE MRP

 

CERINȚE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ APLICABILE PROCESULUI DE ADMITERE LA STUDII A CETĂȚENILOR STRĂINI ȘI A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

- Pentru admiterea On-site -

Conform adresei primite de la Ministerul Educației și Cercetării cu nr. 3419 din data de 08 mai 2020, vă aducem la cunoștință cerințele de sănătate publică aplicabile procesului de admitere la studii a cetățenilor străini și a românilor de pretutindeni în contextul epidemiologic actual:

 

1. Pentru a participa la admiterea la învățământul superior, candidatul va trebui să prezinte:

a)Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;

b)Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedentele personale legate de boli cronice și respectiv de SARS-COV 2, în limba română;

c)Rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID 19 efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.

 

2. Măsuri care trebuie respectate la intrarea în sală a candidaților:

Asigurarea triajului epidemiologic înainte de intrarea în sala de examen (care să cuprindă și termometrizare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie) – candidați și examinatori.

a)Existența prestabilită a circuitului către/și din sala de examen.

b)Candidații și supraveghetorii vor fi protejați de mască facială.

c)Intrarea în sala de examen se face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 1,5 m; se poate marca cu o bandă colorată în fața ușii spațierile necesare.

d)Pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și de asemenea se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/locarea fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul ce asigură supravegherea, va dirija candidatul direct către locul destinat.

 

3. Măsuri de asigurare a condițiilor igienice a sălii de examen

Asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), clanță ușă, cremon geamuri, pervaz fereastră prin șteregere cu apă și detergent apoi cu soluții dezinfectante, înainte și după fiecare serie de candidați.

a)Aerisirea sălii înainte de examen precum și asigurarea unei bune ventilații în cursul examenului (geamuri rabatate).

b)La intrarea în sală vor fi prevăzute dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini în număr suficient.

c)Stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri de 1,5 -2 m.

d)Tot timpul cât durează examinarea se vor respecta regulile generale a unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batistă de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur).

 

4.Măsuri de asigurare a condițiilor igienice a grupului sanitar care deservește sala de examen

Asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă.

a)Asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină WC.

b)Asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare.

c)Asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini.

d)Asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală).