INFORMAȚII 02.10.2020

Cercetare Științifică Avansată Medico-Farmaceutică

Candidatii care nu au confirmat locul la programul de master Cercetare Științifică Avansată Medico-Farmaceutică în data de 02.10.2020 sunt așteptați cu Dosarul fizic, însotit de documentele în original, contractul de studii ( în 2 exemplare ), Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descărcate din platforma de admitere la confirmarea locului) , precum și celelalte documente solicitate pentru înmatriculare, la secretariatul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, str. Gh. Marinescu nr. 38, Clădirea Centrală, etaj II, cam.236, in ziua de 05.10.2020, între orele 9.00-14.00.

Informatii 01.10.2020

Cercetare Științifică Avansată Medico-Farmaceutică

Dosarul fizic, însotit de documentele în original, contractul de studii ( în 2 exemplare ), Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descărcate din platforma de admitere la confirmarea locului) , precum și celelalte documente solicitate pentru înmatriculare, se vor depune la secretariatul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, str. Gh. Marinescu nr. 38, Clădirea Centrală, etaj II, cam.236, ziua de 02.10.2020,de va face după următoarea Programare.
 

Informatii 30.09.2020

Cercetare Științifică Avansată Medico-Farmaceutică

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși la studii universitare de master, sesiunea septembrie 2020, se realizează online, prin intermediul platformei de înscriere, în perioada 30.09.-01.10.2020.

Candidatul declarat admis, va accesa platforma de înscriere, se va autentifica cu datele din contul creat la înscriere și va confirma locul obținut. De asemenea, odată cu confirmarea locului, candidatul va lua la cunoștință despre prevederile contractului de studii , ale anexei I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal , va achita taxa de înmatriculare (100 lei), și prima rată din taxa de școlarizare (1250 lei).

Achitarea taxei se poate face:
1. online, prin intermediul portalului de înscriere

2. direct, la Casieria universității (str. Gh.Marinescu nr.38)

3. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade" (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş,

str. Gh. Marinescu Nr.38, Judeţul Mureş, Cod poştal 540142
CF 4322742
CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
TREZORERIA TG. MURES

Ghid confirmare loc admitere

Dosarul fizic, însotit de documentele în original, contractul de studii ( în 2 exemplare ), Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descărcate din platforma de admitere la confirmarea locului) , precum și celelalte documente solicitate pentru înmatriculare, se vor depune la secretariatul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, str. Gh. Marinescu nr. 38, Clădirea Centrală , etaj II, cam.236 , în perioada 02.10.-05.10.2020, între orele 14-16.

Dosarul fizic obligatoriu va conţine următoarele acte identice cu cele încărcate în platforma de înscriere, în momentul înscrierii:

 • Contractul de studii universitare de masterat + Anexa 1 (listat din platforma de înscriere) completat și semnat în 2 exemplare;
 • Fișa de înscriere listată și semnată la finalizarea înscrierii online;
 • Diplomă de licență/echivalentă sau adeverință de licență, în copie și original în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie și original în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 • Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență, în copie și original în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul; (mai puțin pentru candidații care au promovat examenul de licență în 2020);
 • Certificatul de naștere , în copie și original în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 • Certificatul de căsătorie , în copie și original în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul, dacă este cazul;
 • Copie buletin de identitate/carte de identitate (pentru candidații din Uniunea Europeană, statele aparținând Spațiului Economic European) și pașaport pentru candidații din alte state, în copie;
 • Adeverință medicală tip , eliberată de medicul de familie;
 • Două fotografii tip buletin ;
 • CV și memoriu de activitate științifică;
 • Dovadă care să justifice scutirea de taxă de admitere , pentru candidații care se încadrează în prevederile metodologii de admitere proprii, dacă este cazul;
 • Declarație de consimțământ (GDPR), listată din platforma de înscriere , completată și semnată;
 • 2 dosare plic.

PRECIZARI CONFIRMAREA LOCULUI DE CATRE CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘII

Confirmarea locurilor candidaților admiși la masterat se va face online, prin intermediul platformei de înscriere sau la sediul I.O.S.U.M., str. Nicolae Iorga nr.1 (cu dovada achitării taxelor aferente).

După confirmarea locului online, depunerea dosarului fizic , inclusiv de candidații admiși pe locuri pentru romanii de pretutindeni, are loc la sediul I.O.S.U.M., str. Nicolae Iorga nr.1, dupa urmatorul program:

- Facultatea de Economie și Drept, Facultatea de Științe și Litere "Petru Maior", Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației - în data de 11.09.2020, între orele 11-16,  Sala R21.

- Facultatea de Medicina, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Medicina Dentară - în perioada 14-16.09.2020, între orele 10-16, Sala R21. 

- Pentru programul de studii universitare de masterat Cercetare stiintifica avansata medico-farmaceutica, dosarele se depun la sediul Scolii doctorale (str.Gheorghe Marinescu). 

Dosarul fizic obligatoriu va conţine următoarele acte identice cu cele încărcate în platforma de înscriere, în momentul înscrierii:

 • Contractul de studii universitare de masterat + Anexa 1 (listat din platforma de înscriere) completat și semnat  în 2 exemplare;
 • Fișa de înscriere listată și semnată la finalizarea înscrierii online;
 • Diplomă de licență/echivalentă sau adeverință de licență, în original sau copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 • Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență, copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul (mai puțin pentru candidații care au promovat examenul de licență în 2020);
 • Certificatul de naștere , în copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 • Certificatul de căsătorie , în copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul, daca este cazul;
 • Copie buletin de identitate/carte de identitate (pentru candidații din Uniunea Europeană, statele aparținând Spațiului Economic European) și pașaport pentru candidații din alte state, în copie;
 • Adeverință medicală tip , eliberată de medicul de familie;
 • două fotografii tip buletin ;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student - masterand, precum și modul de finanțare (de la bugetul de stat, taxă) pentru studenții - masteranzi care doresc să urmeze în paralel două programe de masterat;
 • Dovadă care să justifice scutirea de taxă de admitere , pentru candidații care se încadrează în prevederile metodologii de admitere proprii;
 • Declarație de consimțământ (GDPR), listat din platforma de înscriere , completată și semnată;
 • 1 dosar plic.

Candidații vor prezenta la confirmarea locului şi originalul documentelor necesare pentru efectuarea procedurii de conformitate cu originalul.

Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.

În funcție de evoluția situației epidemiologice aceste precizări pot fi modificate.