ADMITERE 2020 LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Condiții de participare la concurs, criterii de admitere, forma de examinare, criterii de departajare pentru medii egale

Facultatea

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Forma de învățământ/

Număr credite/

Limba de predare

Condiții de participare la concurs

Criterii de admitere și forma de examinare/

Criterii de departajare pentru medii egale la admitere

Facultatea de Medicină

Medicină

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

IF/60/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină, Medicină dentară și Farmacie

Admitere:

· 75% nota la examenul scris

· 25% media aritmetică a anilor de studii de licenţă

Departajare:

1. CV-ul

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Laborator clinic

IF/120/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală, Biologie, Biochimie, Chimie, Inginerie genetică şi biotehnologii sau alte specializări, dar care fac dovada că lucrează în domeniul laboratorului clinic

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului.

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Managementul serviciilor de sănătate

IF/60/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Balnelo-Fizioterapie și Recuperare, Biologie, Biochimie, Chimie, Inginerie genetică şi biotehnologii sau alte specializări, dar care fac dovada că lucrează în domeniul managementului sanitar

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului.

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Nutriţie clinică şi comunitară

IF/120/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală, Nutriție și Dietetică, Balnelo-Fizioterapie și Recuperare, Biologie, Biochimie, Chimie, Inginerie genetică şi biotehnologii sau alte specializări, dar care fac dovada că lucrează în domeniul nutriției clinice și comunitare

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului.

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

IF/120/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă Medicală Generală, Balnelo-Fizioterapie și Recuperare, Nutriție și Dietetică, Biologie, Biochimie, Chimie, Inginerie genetică şi biotehnologii sau alte specializări, dar care fac dovada că lucrează în domeniul terapiei fizice și reabilitării funcționale

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului.

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Facultatea de

Medicină Dentară

Medicină dentară

Reabilitare orală estetică

IF/60/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în programul de studii

Medicină dentară

Admitere - două probe:

· 75% proba scrisă (test grilă)

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului:

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

 

Facultatea de

Farmacie

Farmacie

Biotehnologie medicală

IF/60/maghiară

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în medicină, biologie, biochimie, farmacie, chimie, asistenţă medicală, inginerie genetică şi biotehnologii sau alte specializări dar care fac dovada că lucrează în domeniu

Admitere - două probe:

  • 75% test grilă

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului

Forma de examinare: on-site sau on-line

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului

IF/60/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în farmacie, chimie, biologie, chimie alimentară, care provin din mediu socio-economic şi justifică cunoştinţe de bază în specialităţile abordate prin masterat

Admitere - două probe:

  • 75% test grilă

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului

Forma de examinare: on-site sau on-line

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Cosmetologie şi dermofarmacie

IF/120/română

Absolvenţi cu diplomă de licenţă în medicină, farmacie, cosmetică, chimie, biologie sau alte specializări dar care fac dovada că lucrează în domeniu cosmetologiei sau domenii conexe acesteia

Admitere - două probe:

  • 75% test grilă

· 25% interviu cu evaluarea dosarului candidatului

Forma de examinare: on-site sau on-line

Departajare:

1. CV+Memoriu de activitate științifică

2. Nota interviu

3. Nota la examenul de licență

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la interviu

Inginerie sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la interviu

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la interviu

Inginerie și management

Informatică

Managementul sistemelor calității

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la interviu

Bioinformatică*

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la interviu

Inteligență artificială*

IF/120/română

Absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau ciclu I studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Media generală a anilor de studii de licenţă

2. Nota obţinută la interviu

Facultatea de Științe și Litere Petru Maior

Filologie

Traducere multimodală**

 

IF/120/română/

engleză, franceză, germană, italiană

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau ai ciclului I de studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 60% - nota la interviu

· 40% - nota examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Nota obținută la interviu

2. Media generală a examenului de licență

Scriere creatoare și compoziție digitală*

IF/120/română

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau ai ciclului I de studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 60% - nota la interviu

· 40% - nota examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Nota obținută la interviu

2. Media generală a examenului de licență

Istorie

Istorie și turism cultural*

IF/120/română

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau ai ciclului I de studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere :

· 60% - nota la interviu

· 40% - nota examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare :

1. Nota obținută la interviu

2. Media generală a examenului de licență

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

IF/120/română

Absolvenți ai învățământului superior de lungă durată sau ai ciclului I de studii de licență, indiferent de specializarea de licență absolvită.

Admitere - două probe:

· 60% - proba scrisă (test grilă)

· 40% - nota examenului de licenţă

Forma de examinare: on-site

Departajare:

1. Nota obținută la examenul scris

2. Media generală a examenului de licență

 

Facultatea de Economie și Drept

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

IF/120/română

Absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului I studii de licenţă, indiferent de specializarea de licenţă absolvită

Admitere:

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare:

1. Media generală a anilor de studii de licenţă ;

2. Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă .

Management

Managementul resurselor umane

IF/120/română

Absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului I studii de licenţă, indiferent de specializarea de licenţă absolvită.

Admitere:

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

 

Forma de examinare: on-line

 

Departajare:

1. Media generală a anilor de studii de licenţă ;

2. Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă .

E-business management și marketing*

IF/120/română

Contabilitate

Contabilitate şi audit

IF/120/română

Absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului I studii de licenţă, indiferent de specializarea de licenţă absolvită.

Admitere:

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare:

1. Media generală a anilor de studii de licenţă ;

2. Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă .

Finanţe

Servicii și tehnologii financiare*

IF/120/română

Absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului I studii de licenţă, indiferent de specializarea de licenţă absolvită.

Admitere:

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare:

1. Media generală a anilor de studii de licenţă ;

2. Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă .

Drept

Instituţii judiciare şi profesii liberale

IF/60/română

- Absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului I studii de licenţă, indiferent de specializarea de licenţă absolvită

- Absolvenţi ai ciclului I studii de licenţă în domeniul ştiinţe juridice.

Admitere:

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare:

1. Media generală a anilor de studii de licenţă ;

2. Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă .

Achiziţii publice

IF/60/română

Ştiinţe administrative

Administrația publică și politici europene

IF/120/română

Absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată sau ai ciclului I studii de licenţă, indiferent de specializarea de licenţă absolvită.

Admitere:

· 50% - nota la interviu

· 50% - media examenului de licenţă

Forma de examinare: on-line

Departajare:

1. Media generală a anilor de studii de licenţă;

2. Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă .

Poliție locală și siguranță publică*

IF/120/română

* program de studii validat de Consiliul ARACIS, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial

** program în curs de acreditare