REPARTIZAREA CIFRELOR DE ȘCOLARIZARE PENTRU ADMITERE

SESIUNEA IULIE – SEPTEMBRIE 2020

AN UNIVERSITAR 2020/2021

 

  • LOCURI LA BUGET

- Studii de Master – 300

  • LOCURI FINANȚATE DE CĂTRE UNIVERSITATE

- Studii de Master – 245

  • LOCURI CU TAXĂ

- Studii de Master – 510

Facultatea

Domeniul de studii universitare de masterat

Programul de studii universitare de masterat,

acreditat (A)

Repartizare locuri

Taxa anuală

(RON)

Buget

Taxă

Lb. română

Lb. maghiară

Studii universitare de MASTERAT

Facultatea de Medicină

 

Medicină

Laborator clinic

A

15

-

10

2500

Managementul serviciilor de sănătate

A

-

-

50

2500

Nutriție clinică și comunitară

A

30

-

20

2500

Terapie fizică și reabilitare funcțională

A

40

-

10

2500

Cercetare științifică avansată medico – farmaceutică

A

-

-

75

2500

Facultatea de Medicină Dentară

Medicină dentară

Reabilitare orală estetică

A

10

-

10

2500

Facultatea de Farmacie

Farmacie

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

A

10

-

20

2500

Biotehnologie medicală (în limba maghiară)

A

-

10

20

3000

Cosmetologie și dermofarmacie

A

10

-

25

2500

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

 

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

A

25

-

5

3400

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

A

25

-

5

3400

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

A

20

-

10

3400

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității – IF

A

30

-

20

3400

Informatică

Bioinformatică*

A

20

-

-

3400

Inteligența artificială*

A

25

-

5

3400

Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”

Istorie

Istorie și turism cultural*

A

20F

-

10

3400

Filologie

Scriere creatoare și compoziție digitală*

A

25F

-

10

3400

Traducere multimodală**

A

25F

-

10

3400

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

A

30

-

20

2500

Facultatea de Economie și Drept

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

A

15F

-

35

3400

Contabilitate

Contabilitate și audit

A

25F

-

25

3400

Drept

Instituții judiciare și profesii liberale

A

15F

-

10

3400

Achiziții publice

A

15F

-

10

3400

Finanțe

Servicii și tehnologii financiare*

A

25F

-

25

3400

Management

Managementul resurselor umane

A

25F

-

25

3400

E-business management și marketing*

A

25F

-

25

3400

Științe administrative

Administrația publică și politici europene

A

15F

-

10

3400

Poliție locală și siguranță publică*

A

15F

-

10

3400

F – locuri finanțate din bugetul universității (studentul nu achită taxă de școlarizare)

* program de studii validat de Consiliul ARACIS, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial

** program în curs de acreditare

Din numărul total de locuri bugetate, în funcție de opțiunile existente, se vor aloca 2 locuri pentru rromi.

La programele de studii care au alocate locuri la buget, locuri finanțate de universitate (F) și locuri cu taxă, ocuparea acestor locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, conform succesiunii: locuri la buget – locuri finanțate de universitate – locuri cu taxă.

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru admiterea la studii universitare de masterat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

Total

9

4

13