Comisii de admitere 2019

Comisia tehnică de admitere la masterat la nivel de universitate - Sesiunea 2019 -

Prof. univ.dr. Tatiana Dănescu

Prorector IOSUM

Liliana-Delia Sărmăşan

Secretar Prorectorat IOSUM

Korpos Csilla

Secretar masterate IOSUM

Marcela Cojoc

Secretar școala doctorală + masterate

Adriana Bereşescu

Informatician

Felicia Haba

Casier

 

Subcomisiile tehnice de admitere la masterat la nivel de facultate - Sesiunea 2019 -

Prof.univ.dr. Ovidiu Cotoi

Decan

Facultatea de Medicină

Korpos Csilla

Secretar

Prof.univ.dr. Mircea Suciu

Decan

Facultatea de Medicină Dentară

Mihaela Zehan

Secretar

Prof.univ.dr. Daniela Muntean

Decan

Facultatea de Farmacie

Alina-Ramona Cotruș

Secretar

Conf.univ.dr.ing. Mircea Dulău

Decan

Facultatea de Inginerie

Conf.univ.dr.ing. Gabriela Strnad

Prodecan

Dana Baias

Secretar

Conf.univ.dr. Giordano Altarozzi

Decan

Facultatea de Științe și Litere

Lector univ.dr. Mircea D. Buda

Prodecan

Maria-Cristina Husar

Secretar

Mihaela Bucur

Secretar

Conf.univ.dr. Daniela Ștefănescu

Decan

Facultatea de Economie și Drept

Lector univ.dr. Adrian Boantă

Prodecan

Pamela Popasav

Secretar

 

Comisiile pentru examenele de admitere cu probe scrise/interviu la masterate și comisiile de analiză și soluționare a contestațiilor, în 2019

Comisiile pentru examenele de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea 2019, au fost aprobate în ședința Consiliului de Administrație (CA) din 06.05.2019, conform Hotărârii CA nr.4.