EXAMENE SUMATIVE MASTER SEMETRUL II 2019-2020

Precizări privind examenul sumativ la programele de studii universitare de masterat

Hotararea Consiliului de Administratie nr.1 din 20 mai 2020

Masuri protectia sanatatii masteranzilor si a cadrelor didactice 

Chestionar pentru triajul epidemiologic

 

Pentru examinare masteranzi se vor prezenta cu cel puțin 30 minute înainte de ora stabilită pentru examenul sumativ în vederea realizării triajului epidemiologic.

 

PLANIFICAREA examenelor sumative la programele de studii universitare de masterat , semestrul II, anul universitar 2019-2020

 

Programul de studii universitare de masterat

An studiu

Data

Ora

Săli

Număr

masteranzi

Discipline

Managementul serviciilor de sănătate

I

06.07.2020

17

B23

Litera A-I

32

 

 

 

 

70

Organizarea, funcționarea și legislația serviciilor de sănătate

B24

Litera J-N

15

Managementul resurselor umane

B25

Litera P-Ș

15

Managementul financiar al serviciilor de sănătate

B21

Litera T-Z

8

Managementul calității sistemelor de sănătate

Terapie fizică și reabilitare funcțională

I

08.07.2020

17

Sala Festivă

UMF

50

 

Farmacologia reabilitării

Reabilitarea funcțională

Nutriția și efortul fizic

II

07.07.2020

17

Sala Festivă

UMF

47

Reabilitare vestibulară

Antropologia biologică și mișcarea umană

Terapii specifice la copii cu cerințe educaționale speciale

Științele socio-umane și intervenția fiziokineto-terapeutică

Laborator clinic

I

07.07.2020

16

II

UMF

19

Principii teoretice și practice de biochimie clinică

Principii teoretice și practice de imunologie

Sistemul de management al calității în laboratorul de analize medicale

II

07.07.2020

16

II

UMF

16

Imunohematologie

Hemostaza și tromboza

Nutriție clinică și comunitară

I

07.07.2020

16

Amfiteatrul 1

29

Tehnici de promovare a sănătății nutriționale

Nutriția și efortul fizic

Gastronomie și gastrotehnie aplicată

Interacțiuni aliment-medicament

II

07.07.2020

16

Amfiteatrul 2

23

Terapie clinică dietetică 2

Metodologia cercetării aplicată specific

Expertiza alimentului

Biotehnologie medicală

I

14.07.2020

14

P31 (CIMD)

11

21

Imunologie aplicativă, anticorpi monoclonali

Inginerie tisulară

P32 (CIMD)

10

Terapii moleculare

Forme farmaceutice obținute prin biotehnologie

Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

I

14.07.2020

14

P11 (CIMD)

16

Ecotoxicologie

Siguranța, securitatea și controlul alimentului

Protecția mediului

Cosmetologie și dermofarmacie

I

14.07.2020

14

Aula (CIMD)

34

Chimia produselor dermatocosmetice

Formularea, tehnologia și utilizarea produselor cosmetice și cosmeceutice

Profilaxie și terapie antiaging

II

14.07.2020

14

Aula (CIMD)

7

24

Reologia produselor cosmetice și farmaceutice

Sala 2 (FF)

 

17

Evaluarea calității și performanțelor produselor cosmetice

Endocrinologie aplicată în cosmetologie și dermofarmacie

Reabilitare orală estetică

I

 

 

 

03.07.2020

14

P11

(CIMD)

15

Algoritmul logic în reabilitarea orală

Reabilitarea orală ortodontică

Reabilitarea orală implanto-protetică

Etică și integritate academică

Managementul sistemelor de energie

I

09.07.2020

17

A 204

25

Managementul proiectelor în energetică

Tehnologii moderne de transport și distribuție a energiei electrice

Infrastructuri critice în sistemele energetice

Managementul sistemelor calității

I

10.07.2020

18

A 109

34

Auditul calității

Metode de analiză și evaluare în ingineria calității

Mijloace și metode moderne de control al calității în sistemel de fabricație

Management startegic

Tehnologia informației

 

 

I

 

 

 

09.07.2020

17

R 33

18

 

 

 

Calcul neuronal

Metode avansate de analiză a datelor

Sisteme distribuite

Sisteme și platforme Internet of Things

Proiectare și fabricație asistate de calculator

I

10.07.2020

16

A 109

23

Modelare avansată

Control inteligent și adaptiv al proceselor industriale

Fabricația asistată de calculator I

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

I

10.07.2020

16

R 33

20

Conducere avansată a proceselor

Sisteme de reglare robustă

Control inteligent și adaptiv al proceselor

Instrumentație de proces în sisteme automate

Elitele, cultura și construcția europeană

I

06.07.2020

15

R 39

14

Biserică și societate în Europa în secolele XVIII-XIX

Formarea elitelor în spațiul românesc

Studii anglo-americane

 

I

 

 

06.07.2020

15

R 33

17

 

 

Literatură americană și antropologie culturală

Teoria și practica traducerii audiovizuale

Ideologii și curente în drama anglo-americană

Istoria literaturii și sistemul criticii literare

II

01.07.2020

15

A204

24

Semiotica discursului literar

Elemente de antropologie lingvistică

Sociocritica și sociologia literaturii

Educație fizică și consiliere sportivă

I

01.07.2020

14

Sala de sport Pongratz

37

Didactica jocului de fotbal în liceu

Didactica jocului de volei în liceu

Fitness și musculație

Didactica gimnasticii în liceu

Educație fizică și consiliere spotivă

II

01.07.2020

14

Sala de sport Pongratz

22

Didactica jocului de fotbal în liceu

Evaluări cantitative și calitative în activitățile motrice

Proiectare și planificare curriculară

Contabilitate și audit

I

21.07.2020

17

C35

31

Contabilitatea grupurilor multinaţionale

Analiză economico-financiară aprofundată

Management financiar

Fiscalitate comparată

II

07.07.2020

16

C25

22

Tehnici și proceduri fiscale

Contabilitate creativă

Gestiune financiar-bancară

I

21.07.2020

17

C27

15

Fiscalitate comparată

Management financiar

Politici financiare

II

07.07.2020

16

C13

11

Tehnici şi proceduri fiscale

Performanţe şi previziuni financiare

Banking internaţional

Managementul afacerilor

I

21.07.2020

16

C15

17

Managementul comunicării, negocierii şi conflictelor

Management macroeconomic

Politici şi tehnici în managementul marketingului

II

07.07.2020

16

C12

15

Management antreprenorial

Legislaţie şi contracte economice

Metodologia și etica cercetării științifice

Managementul resurselor umane

I

21.07.2020

16

C14

19

Strategii şi politici de resurse umane

Responsabilitatea socială şi etica afacerilor

Managementul comunicării, negocierii şi conflictelor

II

07.07.2020

16

C26

16

Metodologia și etica cercetării științifice

Tehnici de negociere organizaţională

Management internaţional al resurselor umane

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

I

21.07.2020

16

C26

15

Macroeconomia serviciilor

Managementul comunicării, negocierii şi conflictelor

Management antreprenorial

II

07.07.2020

16

C15

16

Politici şi tehnici in managementul marketingului

Metodologia și etica cercetării științifice

Auditare şi control

Administrația publică și politici europene

I

21.07.2020

17

C25

20

E-guvernare I

Integrarea europeană a comunităţilor teritoriale şi locale

Ştiinţa administrativă europeană

Managementul proiectelor

Dreptul finanţelor publice în Uniunea Europeană – armonizarea europeană a taxelor

Etică și integritate academică

Instituții judiciare și profesii liberale

I

07.07.2020

17

C35

35

Instituţii ale procesului penal

Instituții aprofundate de executare silită

Proceduri speciale de insolvență și preinsolvență

Contenciosul constituţional

Managementul şi organizarea sistemului judiciar

Etică și integritate academică

 

CIMD – Centrul Integrat de Medicină Dentară; FF – Facultatea de Farmacie;

Pentru examinare masteranzi se vor prezenta cu cel puțin 30 minute înainte de ora stabilită pentru examenul sumativ în vederea realizării triajului epidemiologic.

CALENDAR EXAMEN SUMATIV, RESTANȚE, REEXAMINĂRI 2020

- Programe de studii universitare de masterat –

Facultatea

Domeniul de studii universitare de masterat

Denumirea programului de studii universitare de masterat

Perioada de susținere a examenelor sumative

Perioada de susținere a examenelor restante

(semestrul I + II, ani anteriori)

Perioada de reexaminări

Facultatea de Medicină

Medicină

Cercetare științifică avansată medico-farmaceutică

06 – 10.07.2020

On-site

19 – 28.06.2020

On-line

13 – 24.07.2020

On-site

27 – 31.07.2020

On-site

Laborator clinic

Managementul serviciilor de sănătate

Nutriţie clinică şi comunitară

Terapie fizică şi reabilitare funcţională

Facultatea de

Medicină Dentară

Medicină dentară

Reabilitare orală estetică

02 - 10.07.2020

On-site

13 – 17.07.2020

On-site sau On-line

20 - 24.07.2020

On-site sau On-line

Facultatea de

Farmacie

Farmacie

Biotehnologie medicală

14.07.2020

On-site

20 – 24.07.2020

On-site sau On-line

 

25 – 27.07.2020

On-site sau On-line

Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului

Cosmetologie şi dermofarmacie

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

09 - 10.07.2020

On-site

13 – 21.07.2020

On-line

22 – 24.07.2020

On-line

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

Informatică

Tehnologia informației

Facultatea de Științe și Litere Petru Maior

Filologie

Studii anglo-americane/Anglo-american studies (anul I)

06.07.2020

On-site

(ora 1500)

Ani terminali:

29.06. – 04.07.2020

On-line

 

Anul I:

07 – 13.07.2020

On-line

 

Ani terminali:

04 - 08.07.2020

On-line

 

Anul I:

14 – 21.07.2020

On-line

Istoria literaturii și sistemul criticii literare (anul II)

01.07.2020

On-site

(ora 1500)

Istorie

Elitele, cultura și construcția europeană (anul I)

06.07.2020

On-site

(ora 1500)

Istorie mondială, sisteme și relații internaționale (anul II)

-

Știința sportului și educației fizice

Educație fizică și consiliere sportivă

(anul I+II)

01.07.2020

On-site

(Intre orele 14-16, Sala de sport Pongratz)

Facultatea de Economie și Drept

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

 

Ani terminali:

06 – 07.07.2020

On-site

Anul I:

20 – 26.07.2020

On-site

Ani terminali:

29.06 – 05.07.2020* On-line

08 – 10.07.2020** On-line

10 13.07.2020*** On-site

 

Anul I:

29.06 – 05.07.2020* On-line

27 – 30.07.2020*** On-site

 

 

Ani terminali:

15 – 20.07.2020

On-site

 

Anul I:

03 – 08.09.2020

Management

Managementul afacerilor

Managementul resurselor umane

Contabilitate

Contabilitate şi audit

Finanțe

Gestiune financiar-bancară

Drept

Instituţii judiciare şi profesii liberale

Ştiinţe administrative

Masterat profesional european de administrație publică

*Restanțe din an curent; ** Restanțe din an anterior; ***Restanțe la disciplinele din examenul sumativ.