Cuvântul decanului

Cuvântul decanului

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației, parte integrantă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, plasează formarea studenţilor în centrul acţiunilor sale şi promovează excelența activităților educaționale la nivel de licență, masterat și doctorat.

Facultatea dispune de programe de studii de licență consacrate în domeniile științelor inginerești și informatică: Automatică și informatică aplicată, Ingineria sistemelor electroenergetice, Inginerie medicală, Informatică, Tehnologia construcțiilor de mașini și Inginerie economică industrială, toate acreditate/autorizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Absolvenții studiilor de licență au posibilitatea să îşi continue pregătirea profesională prin programele de studii de masterat acreditate ARACIS, în aceleași domenii de știință. În cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia informației funcționează școala doctorală în domeniile Inginerie și Management, respectiv Informatică. Vizibilitatea facultăţii este asigurată și garantată prin prestigiul profesional al cadrelor didactice care se preocupă, în egală măsură, de calitatea actului didactic și de activitatea de cercetare științifică.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației asigură efectuarea unor stagii de practică menite să întregească profilul viitorului specialist, prin laboratoarele proprii și prin colaborări cu firme și companii din domeniu, zonale, naționale și din străinătate. Relaţia cu mediul extern, precum și parteneriatele cu universităţi din străinătate, fac posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu, prin programe dedicate.

În numele cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și administrativ, vă invit să descoperiţi tradiţia şi modernitatea unei facultăţi care promovează profesionalismul, corectitudinea și respectul faţă de profesie, Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației.

DECAN

Conf. dr. ing. Mircea Dulău