BIROUL CONSILIULUI Facultăţii de Inginerie și Tehnologia informației

1.    Conf. dr. ing. Mircea DULĂU - decan Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației
2.    Conf. dr. ing. Gabriela STRNAD - prodecan Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației
3.    Prof. dr. ing. Dorin BICĂ - director Departament Inginerie Electrică și Tehnologia informației
4.    Şef lucr. dr. ing. Sorin ALBU - director Departament Inginerie Industrială şi Management

 

Consiliul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației

 1.    Prof. dr. ing. habil. Liviu MOLDOVAN - prorector UMFST
 2.    Conf. dr. ing. Mircea DULĂU - decan Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
 3.    Conf. dr. ing. Gabriela STRNAD - prodecan Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
 4.    Prof. dr. ing. Dorin BICĂ - director Departament Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
 5.    Şef lucr. dr. ing. Sorin ALBU - director Departament Inginerie Industrială şi Management
 6.    Conf. dr. ing. GERMAN-SALLO Zoltan
 7.    Şef lucrări dr. ing. Sorina MOICA   
 8.    Şef lucrări dr. ing. Elena HARPA
 9.    Şef lucr. dr. ing. Mihai ȘIMON
10.    Şef lucr. dr. ing. Adrian DUKA
11.    Şef lucr. dr. ing. Paul Răzvan CAZACU
12.    Stud. BELDEAN Bianca – Inginerie Economică Industrială III
13.    Stud. FRÂNC Laurențiu – Inginerie Economică Industrială II
14.    Stud. SZEKELY Sebastian – Inginerie Economică Industrială II
15.    Stud. BLOJ Mihnea-Dorin – Inginerie Economică Industrială IV