BIROUL CONSILIULUI Facultăţii de Inginerie și Tehnologia informației

1.Prof.dr.abil.ing. Liviu MOLDOVAN – Decan, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
2.Conf.dr.ing. Adrian GLIGOR – Prodecan, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
3.Prof.dr.ing. Romeo Dorin BICĂ – Director, Departamentul Inginerie Electrică și Tehnologia informației 
4. Şef lucr.dr.ing. Sorin ALBU – Director, Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 

Consiliul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației

1.    Prof.dr.abil.ing. Liviu Moldovan – Decan , Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
2.    Conf.dr.ing. Adrian Gligor – Prodecan, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației
3.    Prof. dr. ing. Dorin Bică  – Director, Departamentul Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
4.    Șef lucr. dr. ing. Sorin – Cristian Albu – Director, Departamentul Inginerie Industrială și Management 
5.    Prof.dr.abil.ing. Genge Béla
6.    Prof. dr. ing. Szilágyi Sándor Miklós
7.     Conf. dr. ing. Mircea Dulău
8.     Conf. dr. ing. Gabriela Strnad
9.    Șef lucr. dr. ing. Paul Răzvan Cazacu
10.    Lector dr. Mona Cristescu
11.    Șef lucr. dr. ing. Adrian Vasile Duka 
12.    Stud. Gabriela Andronic – Inginerie economică industrială I 
13.    Stud. Dorin Suciu – Automatică și Informatică aplicată II
14.    Stud. Szász Melinda-Reka – Inginerie economică industrială III
15.    Stud. Radu – George Trestian – Ingineria sistemelor electroenergetice II

COMPONENȚA COMISIILOR DE LUCRU PE FACULTATE