Conducerea Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației

Decan:
Prof.univ.dr.abil.ing. Liviu MOLDOVAN
liviu.moldovan@umfst.ro
 
Prodecan:
Conf.univ.dr. ing. Adrian GLIGOR
adrian.gligor@umfst.ro

• Adresa de email
decanat.inginerie@umfst.ro
 

 

Date de contact

Secretariat
str. Nicolae Iorga, nr. 1, 540088, Târgu Mureș
Tel./Fax: 0265-233212
E-mail Decanat: decanat.inginerie@umfst.ro

Secretar șef: Nicoleta SABĂU, Tel: 0265-215551 int. 152