Conducerea Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației

Decan:

Conf. univ.dr. ing. Mircea DULĂU

mircea.dulau@umfst.ro

 

Prodecan:

Conf. univ.dr. ing. Gabriela STRNAD

gabriela.strnad@umfst.ro

 

Date de contact

Secretariat
str. Nicolae Iorga, nr. 1, 540088, Târgu Mureș
Tel./Fax: 0265-233212
E-mail Decanat: decanat.inginerie@umfst.ro

Secretar șef: Nicoleta SABĂU, int. 130