Oferta educațională

Prin oferta sa educațională, Facultatea de Inginerie ocupă un loc important în cadrul general al învăţământului superior din România şi contribuie semnificativ la diversificarea pregătirii de specialitate în domeniu.

Oferta educaţională a Facultății de Inginerie

Nivel

Domeniul

Program de studii

Ani de studiu

Nr. credite

Situație acreditare

Limba de studiu

 

Licență

 

(învățământ cu frecvență)

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

4

240

Acreditat

LR

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

4

240

Acreditat

LR

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4

240

Acreditat

LR

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

4

240

Acreditat

LR

 

Masterat

 

(învățământ cu frecvență)

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

2

120

Acreditat

LR

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

2

120

Acreditat

LR

Inginerie electrică

Managementul sistemelor de energie

2

120

Acreditat

LR

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

2

120

Acreditat

LR

Masterat

(învățământ cu frecvență redusă)

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

2

120

Acreditat

LR

Doctorat

Inginerie și management

   

 

LR

 

La Facultatea de Inginerie, în anii I şi II, se studiază discipline de pregătire fundamentală, precum şi discipline de pregătire inginerească de profil, iar în anii III şi IV se asigură pregătirea de specialitate. Disciplinele care asigură pregătirea fundamentală inginerească sunt obligatorii, iar pregătirea de specialitate este realizată sub forma unor module de discipline opţionale. Studenții au şi posibilitatea de a studia un număr de discipline facultative, inclusiv modulul psihopedagogic.
Laboratoarele în care se desfăşoară lucrările practice dispun de o dotare performantă, în care sunt valorificate cu succes cunoştinţele teoretice şi practice  ale studenţilor. Pentru susţinerea procesului didactic s-au elaborat şi editat în universitate un număr important de titluri de cursuri, culegeri de probleme şi îndrumătoare de lucrări sau proiect.

Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor se efectuează pe parcursul întregului an universitar, aceasta definitivându-se prin examene orale şi scrise, planificate în sesiunile de la sfârşitul fiecărui semestru.

Studiile universitare inginereşti se finalizează cu examen de diplomă. La toate programele de studii ale Facultăţii de Inginerie, competenţele garantate prin diploma de licenţă sunt pragmatic formulate.

Detalii - click aici