Oferta educațională

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Prin oferta sa educațională, Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației ocupă un loc important în cadrul general al învăţământului superior din România şi contribuie semnificativ la diversificarea pregătirii de specialitate.

Oferta educaţională a Facultății de Inginerie și Tehnologia informației

Nivel

Domeniul de studii

Programul de studii

Ani de studiu

Nr. credite

Situație acreditare

Limba de studiu

Licență

(învățământ cu frecvență)

Inginerie industrială

Tehnologia construcțiilor de mașini

4

240

Acreditat

LR

Inginerie și management

Inginerie economică industrială

4

240

Acreditat

LR

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

4

240

Acreditat

LR

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

4

240

Acreditat

LR

Științe inginerești aplicate

Inginerie medicală

4

240

Autorizat

LR

Informatică

Informatică

3

180

Acreditat

LR

Masterat

(învățământ cu frecvență)

Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

2

120

Acreditat

LR

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

2

120

Acreditat

LR

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de energie

2

120

Acreditat

LR

Ingineria sistemelor

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

2

120

Acreditat

LR

Informatică

Tehnologia informației

2

120

Acreditat

LR

Masterat

(învățământ cu frecvență redusă)

Inginerie și management

Managementul sistemelor calității

2

120

Acreditat

LR

Doctorat

Inginerie și management

     

LR

Informatică

     

LR