ORARE SEMESTRUL II 2019-2020 Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

Studii de licență

Departamentului de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

Automatică și informatică aplicată 
Inginerie medicală
Informatică 
Ingineria sistemelor electroenergetice

 

Departamentul de Inginerie Industrială și Management

Orar specializari  săptămâna 1       săptămâna 2

Orar cadre didactice

 

Studii de masterat

Departamentului de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei

Master Managementul sistemelor de energie 1

Master Managementul sistemelor de energie 2

Master Sisteme automate de conducere a proceselor industriale 1

Master Sisteme automate de conducere a proceselor industriale 2

Master Tehnologia informației 1

Master Tehnologia informației 2

 

Școala doctorală săptamâna 1  săptămâna 2