BURSE SOCIALE AN UNIVERSITAR 2022/2023 SEMESTRUL II

Anunt burse

Burse sociale semestrul I 2022/2023

Dosarul de bursă socială se întocmește în conformitate cu prevederile art. 15-19 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 10.

https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-47.pdf

Dovezile de venit vor fi pentru lunile IUNIE, IULIE și AUGUST 2022. Venitul NET pe membru de familie nu trebuie să depășească 1492 LEI.

Dosarele se depun la secretariatele fiecărei facultăți, până la 13 octombrie, ora 13.00. Rugăm aplicanții să se încadreze în termeni.

Calendar:

23 septembrie –13 octombrie – depunerea documentației complete

14 octombrie – 25 octombrie – evaluarea documentelor

25 octombrie – comunicarea rezultatelor

26-27 octombrie – depunerea contestațiilor

28-31 octombrie – analiza contestațiilor

1 noiembrie - comunicarea rezultatelor finale

Burse 2021-2022

Studenții bursieri din cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, posesori ai oricărui tip de bursă, vor transmite in perioada 25.10. – 02.11.2021, conturile IBAN – extras de cont deschise la: Banca Transilvania sau Banca Română de Dezvoltare (BRD) sau Banca Raiffeisen, la adresa de e-mail - burse.online.3@umfst.ro

Se acceptă doar extras de cont bancar personal iar la transmitere se va menționa anul de studiu, specializarea, CNP și număr de înmatriculare.

Vor trimite extrase de cont si studentii care au beneficiat de bursa, indiferent de tipul bursei, de la inceperea studiilor pana in anul universitar 2019/2020, mentionand tipul de bursa si anul de studiu in care se aflau.

Nu vor trimite extrase de cont Studenții care au beneficiat de bursă în anul universitar 2020/2021 , indiferent de tipul bursei.

Studentii care vor transmite extrase de cont vor descărca, completa (electronic) şi retrimite DECLARATIA de consimtamant privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal care se descarca aici.

Beneficiari de bursă de performanta didactica si de merit  an universitar 2021-2022

BURSE SOCIALE 2021/2022

Burse sociale  2021/2022