Rezultate 4.08.2020

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

    Program de studiu - Automatică și informatică aplicată
    Program de studiu - Energetică și tehnologii informatice
    Program de studiu - Inginerie economică industrială
    Program de studiu - Inginerie medicală
    Program de studiu - Informatică
    Program de studiu - Informatică (în limba maghiară)
    Program de studiu - Tehnologia construcțiilor de mașini

Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”

    Program de studiu - Istorie
    Program de studiu - Comunicare și media emergente
    Program de studiu - Comunicare si relatii publice
    Program de studiu - Limba si literatura română – Limba si literatura engleză
    Program de studiu - Limbi moderne aplicate (EFIT)
    Program de studiu - Pedagogia invatamantului primar si prescolar
    Program de studiu - Studii de securitate
    Program de studiu - Educație fizică și sportivă

Facultatea de Economie și Drept

    Program de studiu - Finanțe și bănci
    Program de studiu - Administrație publică
    Program de studiu - Contabilitate și informatică de gestiune
    Program de studiu - Contabilitate și informatică de gestiune - Învățământ la distanță
    Program de studiu - Management
    Program de studiu - Management - Învățământ la distanță
    Program de studiu - Drept
    Program de studiu - Drept - Învățământ la distanță

REZULTATE FINALE 03.08.2020

Facultatea de Medicina dentara, Facultatea de Farmacie

    Candidați admiși pe locuri redistribuite

Rezultatele la 30.07.2020

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

    Program de studiu - Automatică și informatică aplicată
    Program de studiu - Energetică și tehnologii informatice
    Program de studiu - Inginerie economică industrială
    Program de studiu - Inginerie medicală
    Program de studiu - Informatică
    Program de studiu - Informatică (în limba maghiară)
    Program de studiu - Sisteme de producție digitale
    Program de studiu - Tehnologia construcțiilor de mașini

Candidatii aflati pe listele de asteptare la specializarile Inginerie medicala si Informatica pot fi redistributi pe locurile disponibile de la specializarile Sisteme de Productie Digitale, Energetica si Tehnologii Informatice, Informatica (limba maghiara) in baza unei solicitari transmisa electronic pe adresa oficiului de admitere (oficiu.admitere@umfst.ro)

Facultatea de Economie și Drept

    Program de studiu - Finanțe și bănci
    Program de studiu - Administrație publică
    Program de studiu - Contabilitate și informatică de gestiune
    Program de studiu - Contabilitate și informatică de gestiune - Învățământ la distanță
    Program de studiu - Management
    Program de studiu - Management - Învățământ la distanță
    Program de studiu - Drept
    Program de studiu - Drept - Învățământ la distanță

Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”

    Program de studiu - Istorie
    Program de studiu - Comunicare și media emergente
    Program de studiu - Comunicare si relatii publice
    Program de studiu - Limba si literatura română – Limba si literatura engleză
    Program de studiu - Limbi moderne aplicate (EFIT)
    Program de studiu - Pedagogia invatamantului primar si prescolar
    Program de studiu - Stiinte politice
    Program de studiu - Studii de securitate
    Program de studiu - Educație fizică și sportivă

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – 29.07.2020

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși în 29.07.2020, în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2020 se va realiza online, prin intermediul platformei de înscriere , conform calendarului admiterii, în intervalul 30-31.07.2020, cu excepia  locurilor ocupate de candidații admiși prin redistribuire.

Confirmarea locurilor ocupate de candidații admiși prin redistribuire, care nu pot confirma online, se va realiza prin trimiterea pe adresa de mail a decanatului facultății unde a fost admis (decanat.dentara@umfst.ro, decanat.farmacie@umfst.ro) a dovezii de achitare a taxei de înmatriculare.

Achitarea taxei se poate face:
    1. online, prin intermediul portalului de înscriere, cu exceptia celor de pe locurile redistribuite,
    2. direct, la Casieria universității,
    3. prin virament bancar (nu se acceptă mandate poștal) în contul:
              Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade" (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş  
              Str. Gh. Marinescu Nr.38,
              Judeţul Mureş, Cod poştal 540142                                         
              CF 4322742    
              CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
              TREZORERIA TG. MURES

Documentele originale, fișa de înscriere și contractual de studii se vor depune la decanatul facultăţii in intervalul 1-15 septembrie 2020.

Candidatul declarat admis la buget, pe loc finanțat de universitate sau cu taxă, la unul din programele de studii din cadrul universității, va accesa platforma de înscriere, se va autentifica cu datele din contul creat la înscriere și va confirma locul obținut. De asemenea, odată cu confirmarea locului, candidatul va lua la cunoștință despre prevederile contractului de finanțare a studiilor și ale anexei I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal , va achita taxa de înmatriculare (100 lei) și, dacă este cazul, prima rată din taxa de școlarizare. Toate aceste operațiuni vor fi executate prin intermediul platformei online.

Ghid confirmare loc admis

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți, în perioada 1 septembrie – 14 septembrie 2020.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate din platforma de înscriere sau de aici , pentru programul de studii la care a fost admis candidatul.

ANUNȚ - 29.07.2020

Candidații admiși fără loc la Medicină - limba română, pot opta pentru un loc la programul de studiu Medicina dentara - limba română (pe cele 2 locuri ramase neocupate) , indiferent de proba de concurs susținută, în limita locurilor rămase neocupate. Ocuparea locurilor se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 26 iulie 2020. Cererile se depun exclusiv online pe adresa de email oficiu.admitere@umfst.ro până în 31 iulie 2020, ora 15:00.

Candidații admiși fără loc la Medicină - limba maghiară, pot opta pentru un loc la programul de studiu Farmacie - limba maghiară (pe cele 4 locuri ramase neocupate) , indiferent de proba de concurs susținută, în limita locurilor rămase neocupate. Ocuparea locurilor se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 26 iulie 2020. Cererile se depun exclusiv online pe adresa de email oficiu.admitere@umfst.ro până în 31 iulie 2020, ora 15:00.

Rezultate contestații

Proces verbal contestații - Biologie

Proces verbal contestații - Chimie

Grile corecte Biologie - limba română - Finale

Varianta I  Varianta II  Varianta III  Varianta IV

 

CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI – sesiunea iulie 2020

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2020 se va realiza doar online, prin intermediul platformei de înscriere, conform calendarului admiterii. (https://adminfo.umfst.ro/calendarul-admiterii/)

Candidatul declarat admis la buget, pe loc finanțat de universitate sau cu taxă, la unul din programele de studii din cadrul universității, va accesa platforma de înscriere, se va autentifica cu datele din contul creat la înscriere și va confirma locul obținut. De asemenea, odată cu confirmarea locului, candidatul va lua la cunoștință despre prevederile contractului de finanțare a studiilor și ale anexei I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal , va achita taxa de înmatriculare (100 lei) și, dacă este cazul, prima rată din taxa de școlarizare. Toate aceste operațiuni vor fi executate prin intermediul platformei online.

Ghid confirmare loc admis

Contractul de finanțare a studiilor și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se vor depune în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, odată cu dosarul fizic la Decanatul fiecărei facultăți, în perioada 1 septembrie – 14 septembrie 2020.

Contractul de studii și anexa I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate din platforma de înscriere sau de aici , pentru programul de studii la care a fost admis candidatul.

 

IMPORTANT

Candidații admiși fără loc la Medicină - limba română, pot opta pentru un loc la programul de studiu Farmacie- limba română, indiferent de proba de concurs susținută, în limita locurilor rămase neocupate. Ocuparea locurilor se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 26 iulie 2020. Cererile se depun exclusiv online pe adresa de email oficiu.admitere@umfst.ro până în 28 iulie 2020, ora 13:00.

Candidații admiși fără loc la Medicină - limba maghiară, pot opta pentru un loc la programul de studiu Medicină dentara - limba maghiară sau Farmacie - limba maghiară, indiferent de proba de concurs susținută, în limita locurilor rămase neocupate. Ocuparea locurilor se va face în ordine strict descrescătoare a mediilor de concurs obținute la concursul din 26 iulie 2020. Cererile se depun exclusiv online pe adresa de email oficiu.admitere@umfst.ro până în 28 iulie 2020, ora 13:00.

 

Rezultatele concursului de admitere - sesiunea iulie 2020

Din cifra de școlarizare repartizată anului I, locurile pentru candidații de etnie rromă, absolvenții de licee din mediul rural și absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, sunt: 4 locuri Medicină - limba română, 1 loc Medicină - limba maghiară, 8 locuri Asistență medicală generală - limba română, 1 loc Asistență medicală generală - limba maghiară, 1 loc Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 1 loc Nutriție și dietetică, 1 loc Medicină Dentară – limba maghiară, 1 loc Farmacie – limba maghiară și 2 locuri Cosmetică medical și tehnologia produsului cosmetic.

Facultatea de Medicina

    Program de studiu - Medicina - Linia Romana
    Program de studiu - Medicina - Linia Maghiara
    Program de studiu - Medicina Militara
    Program de Studiu - Asistenta Medicala Generala - Linia Romana
    Program de Studiu - Asistenta Medicala Generala - Linia Maghiara
    Program de Studiu - Balneofiziokinetoterapie si Recuperare
    Program de Studiu - Nutritie si Dietetica

Facultatea de Medicina dentara

    Program de studiu - Medicina dentara - Linia Romana
    Program de studiu - Medicina dentara - Linia Maghiara
    Program de Studiu - Tehnica dentara
   
Facultatea de Farmacie

    Program de studiu - Farmacie - Linia Romana
    Program de studiu - Farmacie - Linia Maghiara
    Program de studiu - Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic

Rezultate Admitere Candidați proveniți din sitemul de protecție socială

Rezultate Admitere Rromi

Rezultate Admitere Absolvenți de licee din mediu rural