Important

Din motive epidemiologice rezultatele la concursul de admitere se vor afisa exclusiv online la adresa: https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2020/rezultate-admitere-iulie-2020.html

GRILE CORECTE - CONCURS ADMITERE 26 IULIE 2020

Biologie 

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Chimie

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

Chimie organică

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Varianta IV

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE CARE SUSȚIN PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 26 IULIE 2020

Proba scrisă începe la ora 10.00 şi dureaza 3 (trei) ore pentru programele de studiu Medicină, Medicină militară, Medicină Dentară și Farmacie.

Candidații pot intra în sălile de concurs în care sunt repartizați intre orele 9,00 și 9,30.

Candidații vor avea asupra lor chestionarul epidemiologic (se poate descarca aici) completat si semnat, rezultatul testului COVID eliberat cu maxim 48 ore înainte, pentru cetățenii cu domiciliul în afara României sau dovada că sunt în România de minim 14 zile (bilet de avion, stampila graniță, dovada cazare hotel, etc), masca de protecție și dacă doresc, o sticlă cu apă sau suc şi dulciuri.

La intrarea în sălile de concurs, candidaţii se legitimeaza cu Buletin de Identitate/ Carte de Identitate / Pașaport în termen de valabilitate și vor avea asupra lor legitimația de concurs, printată de fiecare candidat la finalizarea procedurii de înscriere online.

Plicurile cu subiectele de examen se vor deschide la ora 10.00; candidații care în momentul deschiderii subiectelor nu se află în sala de concurs, pierd dreptul de a susține examenul.

Nu este permisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare și instrumente de scris proprii.

Universitatea pune la dispoziția candidaților carioca pentru completarea grilelor si pixuri pentru ciorne.

Pentru proba scrisă de chimie organică candidații vor primi minicalculatoare.

Candidaţii sunt rugați să urmărească informaţiile privind examenul de admitere afişate la avizierul universităţii şi publicate pe site-ul universității la secțiunea Admitere; aceste informații vor fi actualizate periodic.

Vă rugăm să sesizați orice eventuale neconcordanţe/ erori pe adresa rectorat@umfst.ro până vineri, 24 iulie 2020, orele 13:00.