Felvételi 2017-ben a Gyógyszerészeti Karra

Kedves felvételizők!

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem keretén belül működő Gyógyszerészeti Kar a legmegfelelőbb hely egy olyan hivatás titkainak elsajátítására, amely a romániai társadalom elitje közé helyez majd el benneteket, amelyet nemes céljai mindig európaivá, sosem elszigeteltté teszik.

A Gyógyszerészeti Karon jelenleg két szakon folyik alapképzés:

1. Gyógyszerészeti szak: 5 éves időtartam, ARACIS által akkreditált, két nyelven folyik az oktatás: román és magyar nyelven;

2. Orvosi kozmetika. A kozmetikai termék technológiája szak: 3 éves időtartam, a szak két évvel ezelőtt indult, az ARACIS engedélyezte, az oktatás román nyelven folyik.

A tanulmányokat mindkét szakról folytatni lehet a mesterképzési programokkal, az egyetemi doktori képzéssel, valamint a posztgraduális képzésekkel (rezidensképzés, továbbképzők).

Jelenleg a Gyógyszerészeti Karon három akkreditált, 1 éves időtartamú mesteri program működik:

• A gyógyszer, élelmiszer és környezet minősége – román nyelven;
• Kozmetológia és dermofarmácia – román nyelven;
• Orvosi biotechnológia – magyar nyelven. A 2017-es felvételire a beiskolázási számok a következők: 

Képzési szint

Elnevezés, időtartam

Tandíjmentes helyek száma román nyelvenTandíjmentes helyek száma magyar nyelvenKöltségtérítéses helyek számaÉvi tandíj (lej)

Alapképzés

Gyógyszerészet, 5 év

40

40

90

8000

Orvosi kozmetika. A kozmetikai termék technológiája, 3 év

20

-

30

4000

Mester-képzés

A gyógyszer, élelmiszer és környezet minősége, 1 év

5

-

25

2500

Orvosi biotechnológia, 1 év

-

5

20

3000

Kozmetológia és dermofarmácia, 1 év

5

-

45

2500

Doktori képzés

Egészségügy szakterület, 4 év

2 (Gyógyszerészeti Kar)

30 (összesen az egyetemen)

8000


Egyik vagy másik szak elvégzésével nyert kompetenciákról a következő weboldalon található bővebb információ: /facultatea-de-farmacie/oferta-educationala.html.

Mi teszi egyedivé a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kart?

• a mesebeli környezetben található impozáns, új, korszerű épület;
• az oktatás magas színvonala, a tanterv tartalmának rugalmas alakítása a korunk tudományos eredményeihez;
• az oktatói kar szakmai felkészültsége, tapasztaltsága, odaadó munkája;
• szilárd anyagi alap, amely nem szorítkozik csupán korszerű előadótermekre, tágas laboratóriumokra, szakkönyvtárakra és szimulációs központra, de sportpályák, saját botanikus és gyógynövénykert, úszómedence, egyetemi étkezde és egyebek várják a hallgatókat;
• az kor aktuális elvárásaihoz való alkalmazkodási képesség.

Ha még szükségetek lenne további érvekre, amelyek közénk hívnak, látogassatok el egyetemünk honlapjának többi részére is: https://www.umftgm.ro

Szeretettel várunk!

dr. Muntean Daniela-Lucia, egyetemi tanár,
Dékán