A Gyógyszerészeti Kar oktatói szeretettel és tisztelettel köszöntik dr. Gyéresi Árpád Professzor Urat születésnapja alkalmából.

A Gyógyszerészeti Kar oktatói szeretettel és tisztelettel köszöntik dr. Gyéresi Árpád Professzor Urat születésnapja alkalmából.
Kívánunk jó egészséget, erőt életműve további kiteljesítéséhez!
Isten éltesse Professzor Úr!