Dr. GIURGIU MIHAI EGYETEMI DOCENS (1942-2021)

[Translate to Magyar:]

A Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem, Gyógyszerészeti Karának oktatói szomorúan értesültek DR. GIURGIU MIHAI, egyetemi docens elhunytáról.

Dr. Giurgiu Mihai docens egyetemi pályafutása, gyakornokként a Farmakognózia tanszéken kezdődött. 1981-ben védte meg doktori tézisét, a Nyárád völgy gyógynövényeinek vizsgálatából, irányító tanára Dr. Rácz Gábor professzor volt. 1972-től a 2004-es nyugdíjba vonulásig a Gyógyszertechnológia tanszék oktatója. Gyógyszerésznemzedékek egész sorát oktatta. Emberségét, nyugodtságát, békés természetét soha nem felejtjük el.

Emlékét mindörökké megőrizzük!