Alapképzés

A kar küldetése, hogy szakembereket képezzen a gyógyszerészet és a kapcsolódó tudományok területén.

A gyógyszerész jelentős társadalmi hatással bír, mivel a gyógyszer tervezésében, tesztelésében, gyártásában, elemzésében, ellenőrzésében és forgalmazásában részt vevő szakember. Mindez magas szintű elméleti és gyakorlati képzést igényel, inter- és transzdiszciplináris jellegű, mind a fizikai-kémiai, mind az orvos-biológiai tudományok területén. Az egyetemi képzés eredményeként a gyógyszerész szaktudása tudományos tekintélyt biztosít a gyógyszerelemzés és -technológia, a gyógyszerészet és a klinikai gyógyszerészet, a toxikológia, valamint a társadalmi igények (mint tájékoztatás, oktatás és megelőzés) kielégítésének területén.

 

A végzett hallgató az alábbi vizsgával igazolt kompetenciákkal rendelkezik:
- Gyógyszerek, étrend-kiegészítők, kozmetikumok és egyéb egészségügyi termékek tervezése, összeállítása, elkészítése és csomagolása;
- Gyógyszerek, étrend-kiegészítők, kozmetikumok és egyéb egészségügyi termékek tárolása, tartósítása, forgalmazása;
- Gyógyszerek, étrend-kiegészítők, kozmetikumok és egyéb egészségügyi termékek forgalomba hozatala és gyógyszerészeti ellátás;
- Alapanyagok, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, kozmetikumok és egyéb egészségügyi termékek elemzése, ellenőrzése, biokémiai, toxikológiai, környezet- és élelmiszer-higiéniai laboratóriumi elemzések;
- Menedzsment, marketing és adminisztráció az egészségügy területén;
- Tanácsadás és szakértelem a gyógyszerek, étrend-kiegészítők, kozmetikumok és egyéb egészségügyi termékek területén.

 

Az orvosi kozmetika a bőr szépségének és egészségének komplex megközelítése, amely egyszerre ötvözi az orvosi módszereket és technikákat, valamint a kozmetikai kezeléseket, és a kozmetikai termékek technológiája biztosítja a szükséges tudást a termékek összetételének, előállításának és hatásának megértéséhez. A tanulmányi program célja, hogy szakembereket és vezetőket képezzen a munkaerőpiac növekvő ágazatában, nevezetesen a kozmetikai ágazatban, a következő kompetenciákkal:
- szilárd elméleti és gyakorlati ismeretek a kozmetika területén;
- a kozmetikai termék kémiájának, technológiájának és elemzésének ismerete;
- gyakorlati ismeretek, amelyek a test szépségének megőrzését szolgáló egyszerű eljárások elvégzéséhez szükségesek.

Az Orvosi kémia a biológiailag aktív vegyületek molekuláris szintű felfedezésére, fejlesztésére, azonosítására és hatásmódjának értelmezésére összpontosít. Így:
- A farmakológiai aktivitás szerkezet-kémiai kapcsolatának ismerete, a kémiai szintézis fogalmai, illetve a számítási kémiai technikák elsajátítása az orvosi kémikust a gyógyszerész/orvos fontos partnerévé teszi a gyógyszerészeti kutatás és innováció terén.
- A főbb analitikai módszerek elsajátításával az orvosi kémikus szakember ellenőrizni és megerősíteni tudja a szintetizált vegyületek azonosságát, valamint rendelkezik a szükséges komplex biológiai és kémiai képzettséggel a gyógyszerészeti és klinikai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére.
- Az analitikai laboratóriumok menedzsmentje, marketingje és adminisztrációja is kiegészíti a tanulmányi programot végzett hallgatók szerzett készségeinek körét.

 

A Technológiai kémia magában foglalja:

- Kémiai vegyületek vagy termékek előállításának technológiai módszereinek tervezését és fejlesztését;
- Technológiai folyamatok ellenőrzését;
- A kvalitatív és kvantitatív analízishez szükséges módszerek, eljárások és technikák fejlesztését, optimalizálását és validálását;
- Tanácsadást és szakértelmet a különböző technológiai folyamatok során nyert termékek területén;
- Termelőegységek szervezését, irányítását és marketingjét;
- A technológiai folyamatokra vonatkozó jogszabályok és környezet fogalmainak ismeretét.