Dékáni köszöntő

Dékáni köszöntő

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem egy olyan elhivatott, felelős és nyitott közösség, amely a társadalom szükségleteire válaszol és hozzájárul ennek fejlődéséhez, azáltal, hogy az oktatásnak, kutatásnak, a tudás átadás és termelés tapasztalatokon alapuló változatosságának, valamint az elemző gondolkodás terjesztésének szenteli tevékenységét.

A Gyógyszerészeti Kar, amely ezen egyetem szerves részét képezi, tevékenységének középpontját a hallgatók képzése alkotja, és olyan értékeket helyez előtérbe, mint például a személyek tisztelete, a kiválóság, szociális felelősség, innováció és dinamizmus, intellektuális szabadság, együttműködés és partnerség, sokféleség.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán tanulni, egy többértékű szakma alapjainak közös megépítését jelenti, azzal a hátránnyal, mondják egyesek, hogy e mögött egy nehéz képzés áll, a tanulmányozott tantárgyak nagyszámú változatossága miatt. De a gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi és esztétikai bőrgyógyász technikusi cím birtoklása előnyel is rendelkezik, mégpedig azzal, hogy az aránylag változatos területeken való elhelyezkedést biztosít, melyek közös eleme a gyógyszer és/vagy a kozmetikum.

A gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi vagy esztétikai bőrgyógyász technikusi szakma irányelve az ésszerűségen alapul, megfelelően irányított és elmélettel alátámasztott, olyan elméletekkel, amelyeket az öt illetve három év alatt a Gyógyszerészeti Kar új épületének amfiteátrumaiban és modern laboratóriumaiban fognak elsajátítani, az oktatók irányításával, akiknek tapasztalata és az oktatás szenvedélye segít megalapozni a szakmai tudásukat.

A modern intézményi keret, a jól felszerelt technikai háttér, a szociális létesítmények és a táj szépsége, azokat a plusz érveket jelentik, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kart válasszák tanulmányaik helyszínéül.

Sok szertettel várjuk Önöket!

Prof.dr. Daniela Lucia Muntean

Dékán