Dékáni köszöntő

A Marosvásárhelyi „George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemet jelenleg nagy hallgatói létszám, az oktatott tárgyak sokfélesége és kulturális sokszínűség jellemzi, amelynek az anyagi és humán erőforrása minden téren a kiválóság teremtésére alkalmas, ismérve a változásokhoz, fejlődéshez való alkalmazkodás minden szerveződési szinten.

Az egyetem szerves részét képező, a román-magyar gyógyszerészképzésben több mint 70 éves hagyománnyal rendelkező Gyógyszerészeti Kar, európai értékeket képvisel az infrastruktúra, a sajátos szellemiség, az oktatás színvonala, az egyetemi kampusz nyújtotta lehetőségek terén. Emellett a külföldi egyetemi lét megismerésének lehetősége, a tapasztalatszerzés, oktatók és hallgatók számára egyaránt elérhető nemzetközi mobilitási programok keretében.

A Gyógyszerészeti Kar képes megfelelően alkalmazkodni az egészségügyi egyetemi képzést, hazai és nemzetközi környezetben egyaránt jellemző folyamatos és gyors változásokhoz, a különböző kihívásokhoz, mint a globalizáció, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, gazdasági és társadalmi átalakulások, új információs és kommunikációs technológiák, innovációk.

A kar kapui nyitva állnak mindazok előtt, akik gyógyszerészek, kozmetikus technikusok, orvosi kémikusok és technológiai kémikusok szeretnének lenni. A hallgatók kivételes színvonalú elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, egy olyan karon, amelynek professzionalizmusa, tapasztalata és elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen.

Az új, modern és tágas épület, amely elméleti képzésre és a gyakorlati készségek fejlesztésére egyaránt alkalmas, amfiteátrumokkal, tantermekkel, laboratóriumokkal, számítógépteremmel, tan-gyógyszertárral, kozmetikai gyakorlóteremmel várja mindazokat, akik hivatásuk kiválóságai szeretnének lenni, bárhol is gyakorolják majd szakmájukat.

 

Dékán,

Prof. Dr. Daniela-Lucia Muntean