A Gyógyszerészeti Kar rövid története

A több évtizedes múlttal rendelkező Gyógyszerészeti Kar történetének hiteles bemutatása az elődeink által megélt és leírt dokumentumok alapján lehetséges.

A Gyógyszerészeti Kar, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló Karaként, az 1948-as tanügyi reform következtében alakult meg. Az első éveket, az igényes és színvonalas képzés megalapozása, valamint a lelkesedés és összefogás jellemezte. Az 1961/62-es tanévig az oktatás magyar nyelven folyt. Ekkor lett kétnyelvű és azóta az előadások párhuzamosan román és magyar nyelven, a gyakorlati oktatás csak románul történik.

Áldozatos munkát végeztek elődeink bár sorsukat nem mindig jutalmazta ezért elismerés, értékteremtő tehetségüket nem mindig tükrözte jól megérdemelt oktatói fokozat. Sajnálatos módon, a dinamikus fejlődés, a felmutatott és hallgatólagosan elismert szakmai értékek dacára, egy erőszakos beavatkozás (1986-1989) csaknem tönkretette az előző 40 év eredményeit. Ezen megrázkódtatás után, maroknyi oktató harca tette lehetővé a folytatást.

Nehéz, új korszak volt ez a jó néhány év, az újjászületett Karon. A lelkesedés, az öröm – minden ellenérzés dacára – most sem hiányzott. A maroknyi oktatói állomány erőfeszítései a mértéken felüli oktatási feladatok mellett, a fiatal, tehetséges utánpótlás nevelését is biztosítaniuk kellett. És ezzel párhuzamosan a szemlélet, az oktatás korszerűsítésére is fokozottan figyelni kellett. A tudományos fokozatszerzés lehetőségeinek bővülése nyomán a feladatokhoz fokozatosan felnövő új oktatói nemzedék igazi tűzkeresztségen esett át.

A szakemberi bázis megerősödése mellett az egyetemi infrastruktúra (laborok, előadótermek felújítása és felszerelése, számítógépek, műszerlabor) is bíztató fejlődésnek indult. Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozása, az Európai Gyógyszerkönyvi Egyezmény elfogadását is jelentette. Mindez új szemléletet, kapcsolat- és követelményrendszer lehetőségét hozta és megvalósítását szorgalmazta. Az 1990-es nyitás eredményeként szakembereink számos nemzetközi rendezvény résztvevőiként szereztek újabb elismerést a Karnak. Kapcsolatok épültek ki nemzetközi egyetemi programok keretében. Ezek közül is kiemelkedik a CEEPUS program, mely a legnagyobb lehetőségeket biztosította doktorandusaink számára, lehetővé téve, hogy több külföldi egyetem oktatóival kapcsolatba kerüljenek, az együttműködések nyomán színvonalas eredményeket mutassanak fel és rangos tudományos folyóiratokban közölhessenek. Együttműködési egyezmények résztvevőiként oktatóink, doktorandusaink, hallgatóink kapcsolatban állnak a magyarországi egyetemek Gyógyszerésztudományi Karaival. Hallgatóink is egyre inkább élnek az ERASMUS program biztosította külföldi részképzési lehetőségekkel.

A Gyógyszerészeti Karon az alapképzés mellett folyamatosan továbbképző tanfolyamokat tartottak, valamint rezidens- és PhD-képzés is zajlott. Említésre méltó, hogy az első továbbképzőt, 1961-ben dr. Kopp Elemér Professzor szervezte, farmakognózia témában. Kopp Elemér Professzor volt az országban az első és hosszú ideig az egyetlen, gyógyszerészeti tudományok területén tevékenykedő doktorátusvezető (szakterülete: farmakognózia).

A Gyógyszerészeti Karon zajló alap-, mester-, szak- és továbbképzés biztosította, a gyógyszerészeti szakterület minden ágazata (közforgalmú és klinikai gyógyszertár, laboratórium, gyógyszeripar) számára a szakember utánpótlást, valamint az oktatásban szerepet vállaló és a kutatás területén kiváló eredményeket elérő humánerőforrást.

A több mint hetven évtized - egy emberi élet. Az iskola - reményeink szerint - örök. A megszerzett hírnév, az értékes múlt továbbra is kötelez.