SZUMMATÍV VIZSGA - 2020. SZEPTEMBERI VIZSGAIDŐSZAK. A 2020/2021-ES TANÉV OKTATÓI TEVÉKENYSÉGE

A MOGYTTE Szenátusának (2020. április 9-10.) döntése értelmében, a Fogorvostudományi Kar (I. év) és Fogorvostudományi Kar - Angol nyelvű képzés (I., II. és IV. év) , 2019/2020-es tanévének második félévi összegző vizsgáját, előzetes programálás alapján, on-site, szummatív vizsgaként szervezzük, mely vizsga tartalmazza a második félévben tanult összes tantárgyat. A pót- és újravizsgáztatás megszervezése a tanszékek hatáskörébe tartozik, on-site (írásbeli) vagy on-line (szóbeli) formában egyaránt kivitelezhető.

A 2020/2021-es tanév 2020. szeptember 14-én kezdődik,on-line előadások és on-site gyakorlatok/klinikai gyakorlatok formájában.

Ezen javaslatok a jelenlegi járványtani helyzetre érvényesek és változhatnak, amennyiben a világjárvány terjedése egyébb országos járványtani intézkedéseket követel.