Dékáni köszöntő

Nincs más választásod: utadon csak előre mehetsz.”

Antoine de Saint-Exupery

 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Karán a hagyományokat tisztelő oktatás az európai sokszínűséggel és dinamizmussal, a szakszerűség és igényesség az odaadással, a tolerancia a multikulturalitás adta egyenértéküséggel, a felelősségteljes vezetés pedig a hatékonysággal és átláthatóssággal él tökéletes harmóniában.

A marosvásárhelyi fogorvosképzés 1948-ban indult el. Karunk nagy tudással, emberséggel, kiváló szakmai és szervezői képességekkel felvértezett oktatói és a több mint 70 évfolyamon végzett fogorvos, asszisztens és fogtechnikus eme nemes hivatás szellemét ápolták, Karunk versenyképességen alapuló szakképzésének nemzeti és nemzetközi hírnevét öregbítették. 

Karunk Integrált Fogászati Központja, szimulációs termei, kutatási- és tanlaboratóriumai egy európai normáknak megfelelő oktatási és kutatási központot képeznek, mely elengedhetetlen a Karunkra jellemző modern, dinamikus és sokrétű oktatási folyamat megvalósításához.

A szak- és rezidensképzés szerves részét képező klinikai tevékenység az oktatók igényes felügyelete mellett zajlik és a fogorvosi hivatás vállakozói jellegének szellemében, széleskörű szakmai ellátást tesz lehetővé.

Az orvosnak mindenekelőtt embernek kell lennie. Ismereteinket igényesen, szakszerűen és  hivatásunk iránti szenvedéllyel kell továbbadnunk a jövő nemzedékeinek, hisz csak így tudunk iskolánk hírnevéhez méltó, felkészült szakembereket és igazi embereket nevelni.

 

Conf. dr. Cristina Ioana Bica

a MOGYE Fogorvosi Karának dékánja